Y Học Cổ Truyền Bài Thuốc Bổ Huyết

Trong Y học cổ truyền các bài thuốc bổ huyết là các bài thuốc gồm các vị thuốc có tác dụng bổ huyết làm chủ dược, được dùng điều trị chứng bệnh huyết hư thường.

Bài Thuốc Y Học Cổ Truyền Bố Khí

Trong Y học cổ truyền các bài thuốc bố khí là-các bài thuốc gồm có các vị thuốc bổ khí làm chủ dược, dùng điều trị chứng bệnh tỳ khí hư, phế khí hư.