Các Hình Thức Hiển Thị Hình Ảnh Siêu Âm Trong Kỹ thuật hình ảnh Y học

Các Hình Thức Hiển Thị Hình Ảnh Siêu Âm Trong Kỹ thuật hình ảnh Y học

1. Kiểu A (Amplitude Mode): Đầu dò phát sóng gián đoạn, chùm siêu âm khi xuyên qua cơ thể, gặp những bộ phận có kháng trở âm khác nhau, sẽ cho ra những âm thanh phản xạ trở về tác dụng lên đầu dò siêu âm, tạo những tín hiệu điện, được khuếch đại, xử lý và hiện trên màn hình dạng những hình xung nhọn nhô lên khỏi đường đẳng điện.