Y Sĩ Đa Khoa Có Được Quyền Khám Bệnh Và Kê Đơn Thuốc Không?

Y Sĩ Đa Khoa Có Được Quyền Khám Bệnh Và Kê Đơn Thuốc Không?

​Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Theo đó, Y sĩ đa khoa được khám chữa bệnh theo phạm vi phân cấp chuyên môn và kê đơn thuốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Thông tư.