Sự cần thiết đào tạo Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Cao đẳng Sài Gòn

Hiện nay nhiều Dược sĩ Cao đẳng ra trường khó khăn trong việc xin việc vì năng lực cơ bản của Dược sĩ chưa đạt chuẩn Bộ Y tế nên các Nhà tuyển dụng phải đào tạo lại mới có thể làm được việc tại các Nhà thuốc, Công ty Dược phẩm. Do vậy cần thiết phải có Chuẩn năng lực cơ bản cho Dược sĩ Cao đẳng.

Cách tăng doanh số bán hàng cho Nhà thuốc tư nhân

Bạn đang kinh doanh nhà thuốc nhưng đang phải cạnh tranh khốc liệt với các nhà thuốc khác trên cùng địa bàn. Vậy, để có thể thể tăng doanh số bán hàng thì bạn phải tạo ra sự khác biệt cho Nhà thuốc của bạn so với các Nhà thuốc khác cùng địa bàn kinh doanh