Sự cần thiết đào tạo Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Cao đẳng Sài Gòn

Hiện nay nhiều Dược sĩ Cao đẳng ra trường khó khăn trong việc xin việc vì năng lực cơ bản của Dược sĩ chưa đạt chuẩn Bộ Y tế nên các Nhà tuyển dụng phải đào tạo lại mới có thể làm được việc tại các Nhà thuốc, Công ty Dược phẩm. Do vậy cần thiết phải có Chuẩn năng lực cơ bản cho Dược sĩ Cao đẳng.