Bài Thuốc Y Học Cổ Truyền Trọng Trấn An Thần

Trong Y học cổ truyền các bài thuốc trọng trấn an thần dùng để điều trị các trường hợp mà trạng thái hưng phấn của thần kinh quá mức, biểu hiện trên lâm sàng những triệu chứng kích động, vật vã…

Bài Thuốc Y Học Cổ Truyền Tiêu Bĩ Hóa Tích

Trong Y học cổ truyền các bài thuốc tiêu bĩ hoá tích dùng để điều trị chứng bĩ tích, do bởi chứng bệnh này đa phần hư thực kiêm kèm nhau, cho nên phép điều trị phải kết hdp cả tiêu và bổ.

Y Học Cổ Tryền Bài Thuốc Tiêu Thực Đạo Trệ

Trong Y học cổ truyền bài thuốc tiêu thực đạo trệ dùng để điều trị các trường hợp người bệnh trên lâm sàng: Bụng đầy trướng, ăn khó tiêu, không muôn ăn, bụng đau hoặc có the đại tiện nhão nát, phân sống…