Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn TPHCM

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Ngành Y Tế TPHCM

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cán bộ Y tế TPHCM là cần chuẩn hoá nhà giáo, cải thiện cơ sở vật chất. Ngoài ra, chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn còn tăng cường gắn kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở khám chữa bệnh.