Ma trận đề thi Toán thpt quốc gia năm 2019 cho học sinh tham khảo

Ma Trận Đề Thi Toán THPT Quốc Gia Năm 2019 Cho Học Sinh Tham Khảo

Dựa trên sự phân bổ kiến thức của đề thi minh họa năm nay, ma trận đề thi toán thpt quốc gia 2019 dưới đây sẽ làm tham khảo hữu ích cho học sinh lớp 12

Các chuyên đề và tần suất câu hỏi ra trong đề thi thpt quốc gia
Các chuyên đề và tần suất câu hỏi ra trong đề thi thpt quốc gia

Ma trận đề thi Toán thpt quốc gia năm 2019

Bảng phân tích ma trận kiến thức môn Toán trong đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 dưới đây sẽ giúp ích cho các em học sinh tập chung các kiến thức cho kỳ thi sắp tới.

Mỗi bản phân tích ma trận kiến thức gồm có các nội dung: Phân tích ma trận kiến thức, cấu trúc, dạng bài, so sánh đề thi 2018 và định hướng, lưu ý dành cho các thí sinh.

Bảng phân tích ma trận đề thi môn Toán trong đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 mà Bộ GDĐT đã công bố: Trong đó học sinh lớp 12 dự thi thpt quốc gia năm nay cần lưu ý 7 chuyên đề kiến thức để ôn tập như sau:

Chuyên đề hàm số: Đây là chuyên đề có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (12 câu) và cũng là chuyên đề có nhiều câu hỏi khó nhất trong đề (3 câu vận dụng cao).

Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết – Thông hiểu đều rơi vào các dạng bài quen thuộc mà học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa là có thể làm được. Nhưng bên cạnh đó có những các câu Vận dụng – Vận dụng cao đều được lồng ghép kiến thức của các chuyên đề khác.

Chuyên đề mũ Logarit: với số lượng câu hỏi, các dạng bài ra trong đề không thay đổi với đề thi năm 2018 (đề thi năm 2018 gồm 7 câu hỏi phần này). Vẫn có dạng bài toán lãi suất trong đề, nhưng gần như các dạng bài này không làm khó được các thí sinh do mức độ câu hỏi rất cơ bản.

Chuyên đề số phức: Chuyên đề này không có thay đổi nhiều so với các đề thi năm 2018, các dạng bài đều quen thuộc với thí sinh, với 5 câu hỏi chia đều cho 4 cấp độ nhận thức trong đề.

Cũng giống như ma trận đề thi Toán thpt quốc gia năm 2018, câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài “xác định số phức thỏa mãn điều kiện cho trước”, dạng bài quen thuộc của phần này.

Chuyên đề nguyên hàm – tích phân: Số lượng câu hỏi là 6 câu trong đề. Câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài “tính diện tích hình phẳng” nhưng cho ở dạng hình vẽ, học sinh cần phải nắm được kiến thức lớp 10 (hình elip) và biết cách tọa độ hóa lên thì mới làm được câu hỏi này.

Chuyên đề hình học Oxyz: Có tất cả 8 câu hỏi trong đề thi. Các câu hỏi thuộc phần nhận biết – thông hiểu không có gì mới lạ, thí sinh có thể hoàn thành rất nhanh chóng phần này. Nhưng đến phần câu hỏi mang tính phân loại thì mức độ tư duy tăng lên, học sinh cần biết cách quy một bài toán hình tọa độ không gian sang các dạng bài hình học phẳng.

Chuyên đề hình học không gian – tròn xoay: Với số lượng câu hỏi chiếm khoảng 15% câu hỏi trong đề (8 câu).

Các câu hỏi các dạng bài quen thuộc: Tính góc, tính khoảng cách, tính thể tích của các hình khối quen thuộc.

Câu hỏi khó nhất thuộc phần này là một câu về thể tích của một khối đa diện, đòi hỏi học sinh biết cách phân chia thể tích các khối đa diện thật thành thạo mới làm được.

Các chuyên đề khác: Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề tổ hợp – xác suất, cấp số cộng – cấp số nhân; phương trình – hệ phương trình – bất phương trình, chiếm khoảng 8% đến 10% số lượng câu hỏi trong đề

Bảng so sánh đề thi minh họa 2019 với đề thi 2018
Bảng so sánh đề thi minh họa 2019 với đề thi 2018

Cấu trúc đề thi và ma trận đề thi thpt quốc gia năm 2019 sẽ như thế nào

Dựa trên cấu trúc đề thi minh họa năm 2019 vừa được Bộ công bố, trong đó xuất hiện trong cả 4 cấp độ nhận thức gồm: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Cụ thể, chương trình Toán lớp 12 sẽ có 7 chuyên đề với số câu ứng với là: Hàm số (12 câu), Mũ – Logarit (7 câu), Nguyên hàm – Tích phân (6 câu), Số phức (5 câu), Hình học không gian – phần thể tích (3 câu), Tròn xoay (3 câu), Hình Oxyz (7 câu).

Chương trình kiến thức Toán lớp 11 gồm 8 chuyên đề: Hình học không gian – phần góc khoảng cách (2 câu), Tổ hợp – Xác suất (2 câu), Cấp số cộng – cấp số nhân (1 câu). Chương trình lớp 10 bổ sung 1 câu về chuyên đề Phương trình – Bất phương trình.

Đây là một đề thi thpt quốc gia do Bộ đưa ra được đánh giá là dễ thở nhất từ trước đến nay. Mặc dù nó vẫn dừng lại ở mức độ đề thi tham khảo, tuy nhiên với những gì Bộ đã công bố cho kỳ thi thpt quốc gia năm nay.

Thì các em học sinh vẫn có thể hi vọng một đề thi chính thức dễ dàng hơn vào tháng 6 sắp tới. Đúng như những gì Bộ công bố, kỳ thi thpt quốc gia năm nay sẽ là một kỳ thi thực chất hơn đúng với tên gọi của nó. Dễ để công nhận tốt nghiệp.