Văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược Sài Gòn rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 20 tháng

Hiện nay các Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chính thức áp dụng chương trình đào tạo văn bằng 2 Cao đẳng Y Dược với thời gian là 20 tháng (4 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng) để giúp sinh viên rút ngắn thời gian học tập và chi phí đào tạo so với các Trường Cao đẳng Y Dược Việt Nam khác đang áp dụng là 3 năm với 6 học kỳ