Thi thpt quốc gia năm 2019 không còn kiểu 1,5 điểm đậu tốt nghiệp

Thi THPT Quốc Gia Năm 2019: Không Còn Kiểu 1,5 Điểm Đậu Tốt Nghiệp

Với việc tăng điểm xét tốt nghiệp năm 2019 phụ thuộc vào bài thi thpt quốc gia điều này sẽ chấm dứt việc điểm thi 1,5 vẫn đậu tốt nghiệp.

Cụ thể, nếu theo cách tính mới thì sẽ không còn tình trạng 1,5 điểm vẫn có thể tốt nghiệp thpt quốc gia.
Cụ thể, nếu theo cách tính mới thì sẽ không còn tình trạng 1,5 điểm vẫn có thể tốt nghiệp thpt quốc gia.

Thi thpt quốc gia năm 2019 không còn kiểu 1,5 điểm đậu tốt nghiệp

Cụ thể, nếu theo cách tính mới thì sẽ không còn tình trạng 1,5 điểm vẫn có thể tốt nghiệp thpt quốc gia.

Lấy ví dụ minh họa tình huống này để học sinh có thể dễ hình dung ra. Chẳng hạn, học sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm nay để xét tốt nghiệp có điểm trung bình năm lớp 12 đạt 6,0 và có điểm trung bình thi THPT quốc gia 4,5 thì với cách tính năm 2018 sẽ đậu tốt nghiệp (5,25 điểm) nhưng năm sau sẽ rớt vì chỉ đạt 4,95 điểm. (Lưu ý cách tính trên chưa tính điểm ưu tiên hoặc có điểm khuyến khích)

Một ví dụ nữa để cho biết thí  sinh có điểm trung bình lớp 12 cao. Cụ thể giả sử thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia và xét tốt nghiệp năm 2019 có điểm trung bình lớp 12 đạt 9,0 thì dù chỉ đạt 1,5 điểm trung bình thi vẫn đỗ do có điểm xét tốt nghiệp là 5,25, nhưng theo cách tính mới sẽ rớt vì chỉ đạt 3,75 điểm.

Một trường hợp khác, theo cách tính năm 2018, chỉ cần 2 điểm thi nhưng có 8 điểm trung bình lớp 12 vẫn đậu tốt nghiệp thì năm 2019 sẽ rớt vì chỉ có 3,8 điểm (cách tính mới 7×2+3×8)/10=3,8)

Với cách tính điểm tốt nghiệp mới năm 2019, thì bài thi thpt quốc gia sẽ quyết định gần như tất cả. Vì vậy học sinh lưu ý để tập chung và có những kế hoạch ôn tập hợp lý để đạt kết quả cao.

Trước đó, phương án thi THPT quốc gia Bộ GD-ĐT vừa công bố, cách thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 sẽ có điều chỉnh quan trọng. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp sẽ gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia dùng để xét tốt nghiệp + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong khi đó, năm 2018, tỷ lệ giữa điểm thi và điểm trung bình học bạ trong điểm xét tốt nghiệp là 50 – 50%.

Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm
Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2018

Lưu ý với điểm liệt thpt quốc gia năm 2019

Bộ GD&ĐT đã công bố phương án kỳ thi thpt quốc gia năm 2019, trong đó dựa trên quy chế của kỳ thi thpt quốc gia đã được ban hành và sửa đổi các năm trước đó. Theo đó, điểm liệt của kỳ thi thpt quốc gia năm nay vẫn được giữ nguyên ở mức 1 điểm.

Cụ thể, trong quy chế quy định điều kiện để được dự thi – công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như sau: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Dựa trên quy chế quy định cho kỳ thi thpt quốc gia năm nay điểm liệt cho tất cả các môn thi là 1 điểm. Thí sinh tham dự các bài thi để xét và công nhận tốt nghiệp phải đạt 2 tiêu chí.

Thứ nhất không có môn thi nào dính điểm liệt (Thí sinh có thể lựa chọn 1 hoăc cả 2 bài thi Khoa học để xét công nhận tốt nghiệp)

Thứ hai thí sinh phải có điểm xét tốt nghiệp tối thiểu bằng 5 (sau khi đã tính bằng công thức tính xét tốt nghiệp năm 2019)

Hiện tại Bộ đang xem xét việc điều chỉnh công thức tính tốt nghiệp mới, trong đó sẽ tập chung vào bài thi thpt quốc gia. Cụ thể điểm xét tốt nghiệp bằng bài thi thpt quốc gia sẽ chiếm 70%, điểm trung bình lớp 12 là 30%.