Thời Gian Công Bố Lịch Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

Thời Gian Công Bố Lịch Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

Theo đó, lịch thi thpt quốc gia năm 2019 chính thức là điều mà rất nhiều học sinh đang theo học lớp 12 ngóng đợi.

Thời Gian Công Bố Lịch Thi THPT Quốc Gia Năm 2019
Thời Gian Công Bố Lịch Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

Bao giờ thì Bộ công bố lịch thi thpt quốc gia năm 2019

Chỉ còn vài tháng nữa là học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi thpt quốc gia, rất nhiều các em học sinh đang ngóng lịch thi chính thức kỳ thi thpt quốc gia 2019 cụ thể chính xác. Phần là để lên kế hoạch ôn tập, một phần cũng là để các em có thể yên tâm hơn khi ấn định ngày thi.

Thông thường hàng năm, sau khi các em học sinh thi kết thúc học kỳ 1 và bước vào học kỳ 2 của năm lớp 12 cũng là lúc Bộ công bố lịch thi cụ thể chính thức của kỳ thi thpt quốc gia.

Kỳ thi thpt quốc gia năm 2017 sau khi Bộ công bố đề thi minh họa lần 2, Bộ đã công bố lịch thi chính thức vào ngày 22 – 25.06.2017.

Ở kỳ thi thpt quốc gia năm 2018, Bộ công bố sau khi công bố phương án sửa đổi bổ sung kỳ thi thpt quốc gia năm 2018. Theo đó thời gian thi thpt quốc gia năm 2018 diễn ra lùi sau với năm 2017 vài ngày. Thời gian thi thpt quốc gia năm 2018 là 25 – 28.06.2018.

Hiện tại thời gian thi chính thức thpt quốc gia năm 2019 vẫn chưa được Bộ công bố. Tuy nhiên trong khoảng thời gian tới đây Bộ sẽ công bố chính thức cho các em có thể yên tâm và chuẩn bị kiến thức cho mùa thi năm nay.

Nhìn chung kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 vẫn được giữ ổn định.Trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019..

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định năm 2019 về cơ bản kỳ thi thpt quốc gia vẫn theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh; đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập để đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn.

Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia 2018
Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia 2018

Những điều chỉnh về kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 mà thí sinh cần quan tâm.

Thứ nhất về chương trình và nội dung thi: đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Thứ 2 về công tác coi thi và bảo quản đề thi, chấm thi: Bộ sẽ giao cho các trường Đại học tham gia vào quá trình chấm thi thpt quốc gia. Tăng cường sự giám sát của công nghệ vào công tác bảo quản đề thi, bài thi…

Cụ thể quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi thpt quốc gia, nhất là đối với các thí sinh tự do. Bộ GDĐT cũng sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi, đề thi để tăng cường bảo mật;

Đặt camera giám sát phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24 giờ/ngày và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, Hội đồng thi.