Học Liên Thông Cao Đẳng Y Dược Có Được Miễn, Giảm Học Phí Không?

Học Liên Thông Cao Đẳng Y Dược Có Được Miễn, Giảm Học Phí Không?

Tôi đã học Trường Trung cấp Y Dược ở Sài Gòn và đã tốt nghiệp có bằng Trung cấp y sĩ đa khoa. Năm 2019 tôi đang học liên thông Cao đẳng Dược hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh. Vậy, tôi có được miễn giảm học phí không?

Học liên thông Cao đẳng Y Dược có được miễn giảm học phí không?

Học liên thông Cao đẳng Y Dược có được miễn giảm học phí không?

Ban pháp chế Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh trả lời bạn như sau: Theo thông tin bạn đọc cung cấp, bạn đang là cán bộ y tế của cơ sở Y tế công lập Nhà nước nhưng bạn không được miễn học phí do bạn đang học hệ liên thông.

Tuy bạn đang là nhân viên hợp đồng của cơ sở y tế Nhà nước nhưng bạn chưa được tuyển dụng là công chức Nhà nước, chưa được cơ quan Y tế nơi bạn đang công tác cử đi học. Do vậy, kinh phí đi học liên thông Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đều phải tự túc.

Câu hỏi khác của một bạn lớp liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng hỏi:

Tôi là cán bộ Y tế xã và cũng thuộc đối tượng chính sách nên từ trước đến nay mỗi khi đi học đều được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục miễn giảm học phí. Nay theo quy định của Thông tư 26 và 27 của Bộ Y tế về việc phải chuẩn hoá cán bộ Y tế đạt tối thiểu trình độ Cao đẳng.

Tôi phải học liên thông Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chuyên ngành Điều Dưỡng trình độ Cao đẳng. Tôi muốn hỏi: học liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng ngoài giờ hành chính thứ 7 chủ nhật thì có được nhận trợ cấp từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội không và Tôi có được giảm học phí theo quy định của Nhà nước không?

Học phí trường Cao đẳng Dược Sài Gòn
Học phí trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Về vấn đề này, Ban pháp chế Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn trả lời như sau:

Khoản 9 Điều 9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 đã quy định: “Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Điểm i, l Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch này)”.

Như vậy, trường hợp của Bạn đang là cán bộ Y tế nhưng đang hưởng lương tại cơ sở y tế Nhà nước, nay đang học liên thông hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn địa chỉ số 215 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh – Thành Phố Hồ Chí Minh thì không được miễn học phí.