Thí Sinh Thay Đổi Điểm Sau Phúc Khảo Được Thêm 1 Lần Điều Chỉnh Nguyện Vọng

Thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển thì đến ngay các điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu 

Những thí sinh thay đổi điểm sau phúc khảo có thể điều chỉnh nguyện vọng thêm 1 lần nữa

Những thí sinh thay đổi điểm sau phúc khảo có thể điều chỉnh nguyện vọng thêm 1 lần nữa

Theo thông tin Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo khẩn đến các thí sinh có thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019. Đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển có thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo, Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo để tất cả thí sinh biết.

Nếu thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, cần đến ngay các điểm tiếp nhận để điều chỉnh bằng phiếu. Kể cả thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi biết điểm phúc khảo nay thay đổi điểm cần điều chỉnh lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo phải tập hợp thông tin và báo cáo Bộ để kịp thời giải quyết. Các địa phương phải tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác lên hệ thống Phiếu điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh, tuyệt đối không để sót phiếu (quên phiếu) không nhập. Tất cả các việc này cần hoàn tất trước 17h ngày 2/8.

Theo Bộ Giáo dục, đến nay, một số ít tỉnh chưa hoàn thành công tác chấm phúc khảo, Bộ đề nghị khẩn trương hoàn thành việc chấm phúc khảo và thông báo ngay cho thí sinh biết kết quả phúc khảo để thí sinh kịp thời điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Theo quy định, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần bằng hình thức trực tuyến (từ 22/7 đến 17h ngày 29/7) hoặc phiếu đăng ký điều chỉnh bằng giấy (đến 31/7) nên các thí sinh vẫn còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng.

Trong số các thí sinh tại Tây Ninh thay đổi điểm sau phúc khảo, có 6 thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng trước khi có kết quả phúc khảo. Sở GD&ĐT Tây Ninh lập danh sách để tạo điều kiện để thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng bổ sung đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.