Full Đáp Án 24 Đề Thi Môn Vật Lý Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

Sáng nay ngày 26/6 các sĩ tử sẽ tiếp tục kỳ thi THPT quốc gia 2019 với tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Dưới đây là đáp án đề thi môn Vật lý để các thí sinh tham khảo

Ngày hôm qua (25/5), các thí sinh tham dự kỳ thì THPT Quốc gia 2019 trên toàn quốc đã hoàn thành xong hai môn thi: Ngữ văn và Toán. Theo lịch thi THPT Quốc gia, ngày 26/6, các sĩ tử sẽ tiếp tục dự thi Ngoại ngữ và các môn Khoa học tự nhiên.

Môn Vật lý là môn thi đầu tiên trong ngày thi thứ 2. Thời gian thi kéo dài khoảng 50 phút, bắt đầu từ 7h35 (các thí sinh được phát đề từ lúc 7h30). Đề thi sẽ bao gồm 40 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm khách quan với lượng kiến thức trải dài từ lớp 11 đến lớp 12, nhưng sẽ tập trung chủ yếu trong lớp 12.

Dưới đây là chi tiết đáp án các đề thi mà Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp được

Mã đề 202

1.B2.D3.C4.A5.C6.A7.C8.A9.B10.C
11.D12.D13.D14.B15.A16.B17.B18.B19.C20.B
21.A22.A23.B24.A25.A26.A27.C28.B29.C30.A
31.B32.C33.B34.B35.C36.C37.A38.C39.A40.C

Mã đề 208

1.B2.D3.D4.A5.B6.B7.A8.C9.B10.C
11.A12.C13.B14.A15.D16.B17.D18.A19.B20.D
21.D22.D23.C24.D25.B26.D27.A28.C29.D30.C
31.B32.C33.C34.D35.A36.B37.C38.B39.C40.C

Mã đề 213

1.C2.B3.D4.D5.A6.D7.D8.B9.C10.B
11.B12.A13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.C20.B
21.A22.B23.B24.A25.D26.D27.C28.D29.C30.A
31.B32.D33.C34.D35.C36.C37.B38.C39.D40.C

Mã đề 216

1.D2.A3.C4.D5.C6.C7.A8.D9.A10.C
11.B12.B13.C14.D15.A16.A17.D18.D19.B20.C
21.D22.C23.C24.A25.B26.B27.B28.A29.D30.A
31.C32.B33.D34.C35.A36.B37.D38.B39.A40.C

Mã đề 217

1.D2.D3.C4.C5.D6.D7.C8.A9.B10.A
11.A12.C13.B14.C15.D16.A17.C18.A19.B20.A
21.D22.A23.D24.B25.D26.B27.C28.A29.B30.A
31.D32.C33.B34.B35.C36.C37.B38.D39.B40.B

Mã đề 222

1.B2.A3.B4.A5.B6.A7.B8.B9.C10.C
11.D12.B13.B14.C15.D16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.A27.C28.A29.D30.B
31.C32.C33.D34.D35.A36.B37.D38.D39.D40.A

Mã đề 223

1.D2.B3.A4.B5.A6.D7.A8.D9.A10.D
11.D12.A13.D14.A15.B16.C17.C18.C19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.C26.B27.D28.D29.A30.C
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.B38.C39.C40.B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *