Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Xét Tuyển Bổ Sung 800 Chỉ Tiêu

Hôị đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2019 với 800 chỉ tiêu vào các ngành đào tạo của trường

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2019

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT

Căn cứ đề án tuyển sinh và các điều kiện thực tế về công tác tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo về kế hoạch thu hồ sơ đăng kỹ xét tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019. Cụ thể được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật thông tin với các nội dung như sau: