Học Chuyển Đổi Từ Y Sĩ Sang Điều Dưỡng Có Được Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Không?

Tôi đã có bằng Trung cấp y sĩ đa khoa, nay muốn học chuyển đổi sang ngành Điều Dưỡng đa khoa Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thì có được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không?

Chuyển đổi từ Y sĩ sang Điều Dưỡng đang được nhiều học viên lựa chọn
Chuyển đổi từ Y sĩ sang Điều Dưỡng đang được nhiều học viên lựa chọn

Về vấn đề này, Ban pháp chế Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn trả lời như sau:

Theo quy định tại Tiết b, Mục 11, Phụ lục 4b Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Những người có văn bằng chuyên môn y sĩ (đa khoa, sản nhi, y học cổ truyền) có thời gian hành nghề điều dưỡng ít nhất 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 1/1/2012 được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng.

Theo Thông báo số 968/TB-BYT ngày 6/9/2017 của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT lĩnh vực y dược: Đối với người đã có bằng chuyên môn Trung cấp y sĩ đa khoa đã học chuyển đổi sang Điều Đưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng.

Như vậy, trường hợp bạn đã có văn bằng chuyên môn Trung cấp y sĩ muốn học chuyển đổi sang ngành Điều Đưỡng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn sẽ được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng theo quy định.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh lớp chuyển đổi Cao đẳng Điều Dưỡng
Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh lớp chuyển đổi Cao đẳng Điều Dưỡng

Trường Cao đẳng Dược Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyển đổi Cao đẳng Điều Dưỡng từ các ngành học khác thời gian cụ thể như sau:

  • Đối tượng người học đã có bằng cấp chuyên môn Trung cấp Y Dược như Trung cấp Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Trung cấp Hộ sinh, Trung cấp Dược, Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Trung cấp Kỹ thuật hình ảnh Y học, Trung cấp Kỹ thuật phục hình răng…sẽ được học bổ sung kiến thức và chuyển đổi ngành học sang Cao đẳng Điều Dưỡng với thời gian là 20 tháng.
  • Đối tượng người học đã có Bằng Cao đẳng trở lên là những ngành học khác như Kế toán, tài chính, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ, kỹ thuật, cơ khí… thì thời gian đào tạo chuyển đổi văn bằng 2 Cao đẳng Điều Dưỡng học 20 tháng.

Tốt nghiệp khoá học sẽ được Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cấp bằng Cử nhân thực hành Điều Dưỡng theo đúng quy định của Bộ Y tế và Luật Giáo dục Nghề nghiệp để có thể đề nghị Sở Y tế cấp cấp chứng chỉ hành hành nghề khám chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng theo quy định.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn liên tục mở các lớp đào tạo chuyển đổi ngành Điều Dưỡng tại địa chỉ: số 215 Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cách đăng ký học chuyển đổi ngành Điều Dưỡng trực tuyến tại link dưới đây:

https://duocsaigon.com.vn/dang-ky-truc-tuyen/

Điện thoại tư vấn: 07.6981.6981 – 09.6881.6981

Nguồn bài viết: duocsaigon.com.vn