Thi Thpt Quốc Gia Năm 2019 Được 1,2 Điểm Có Bị Liệt?

Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 để lấy điểm công nhận tốt nghiệp nếu dính điểm liệt sẽ không đủ điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp trong năm nay.

Học sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 để xét tốt nghiệp
Học sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 để xét tốt nghiệp

Thi thpt quốc gia năm 2019 được 1,2 điểm có bị liệt

Dựa trên quy chế dự thảo thi thpt quốc gia – tuyển sinh năm 2019, theo đó quy chế thi thpt quốc gia năm nay ngoài công thức tính điểm và công tác tổ chức thi để đảm bảo tránh gian lận, còn tất cả sẽ không có gì thay đổi. Về hình thức thi trắc nghiệm thời gian bài thi và nhiều vấn đề cơ bản vẫn được giữ nguyên như năm 2018.

Trong đó mức điểm liệt của kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 vẫn được giữ là 1 điểm ở tất cả bài thi và cấu phần của bài thi khoa học. Để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải tham dự tối thiểu 4 bài thi trong đó có 3 môn bắt buộc (Toán – Ngữ Văn – Ngoại Ngữ) và 1 bài thi Khoa học.

Thí sinh phải đạt trung bình sau khi tính bằng công thức tốt nghiệp mới cho năm nay là từ 5 điểm trở lên và không bị vi phạm quy chế thi cũng như không có môn thi nào dính điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống).

Trong trường hợp để tăng cơ hội đậu tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào Đại học Cao đẳng, thí sinh tham dự đăng ký thi cả 2 bài thi Khoa học. Tuy nhiên có hoặc một hoặc nhiều cấu phần bài thi của một bài thi Khoa học dính điểm liệt. Hệ thống xét và công nhận tốt nghiệp sẽ tự động lấy bài thi điểm cao hơn để xét và công nhận tốt nghiệp cho thí sinh đó.

Do các bài thi được thi bằng hình thức trắc nghiệm (ngoại trừ Ngữ Văn) cho nên những năm trước cũng có nhiều thí sinh chỉ đạt 1,2 điểm với những cấu phần bài thi Khoa học. Trong trường hợp này thí sinh đó vẫn đủ điểm tốt nghiệp nếu điểm tổng kết và điểm thi các bài thi khác cao hơn kéo lại.

Thí sinh này cũng không dính phải mức điểm liệt là 1 điểm vì thế vẫn đủ điều kiện để xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho năm nay.

Quy định về mức điểm liệt cho kỳ thi thpt quốc gia
Quy định về mức điểm liệt cho kỳ thi thpt quốc gia

Cách thức tính để công nhận tốt nghiệp năm 2019 

Theo đó, cách tính điểm để xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019 sẽ thay đổi so với năm 2018. Cụ thể thay vì lấy 50% điểm thi thpt quốc gia và 50% điểm trung bình học bạ trung học phổ thông. Thì năm nay cách tính điểm sẽ là 70% dựa vào điểm thi của kỳ thi thpt quốc gia và 30% dựa vào điểm trung bình năm lớp 12 của thí sinh.

Dựa trên công thức tính điểm công nhận tốt nghiệp trên trên thì thi sinh chỉ cần tổng kết trung bình các môn lớp 12 là 7.0. và thi các môn trung bình công lại được 4 điểm/1 môn và không dính điểm liệt đối với bài thi và cấu phần bài thi cũng như bị kỷ luật trong thời gian thi thpt quốc gia năm 2019. Thì thí sinh đó vẫn đủ điểm công nhận tốt nghiệp đối với năm nay.

Ví dụ công nhận xét tốt nghiệp bằng công thức tính mới.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp

Giả sử thí sinh đó được 7.0 điểm trung bình lớp 12 và 4 môn thi (Toán – Ngữ Văn – Ngoại ngữ – Bài thi Khoa học) mỗi bài thi được 4 điểm. Thí sinh đó được cộng 1,5 điểm khuyến khích là vẫn thừa điểm đỗ tốt nghiệp cho năm nay.

Thí sinh thi lại để xét tốt nghiệp cũng như các em đang học lớp 12 có thể xem công thức tính cụ thể dưới đây của Page: Kỳ thi thpt quốc gia.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp

Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về kỳ thi thpt quốc gia cũng như các thông tin về tuyển sinh của các trường Đại học Cao đẳng để tiện cập nhật cho các em học sinh trong năm nay.