Phân biệt u màng não thất, u nguyên bào tủy và u sao bào lông

U màng não thất, u nguyên bào tủy và u sao bào lông khác nhau như thế nào? Cách nhận biết ba loại u này ra sao?

Theo dõi bài viết sau đây để được bác sĩ giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn chia sẻ đến bạn những đặc điểm khác nhau giữa u màng não thất/u nguyên bào tủy/u sao bào lông.

1. U màng não thất (ependymoma)

 • Tuổi/ giới: <10 tuổi, nam= nữ
 • CT không tiêm thuốc: đồng tỷ trọng nhu mô
 • CT sau tiêm thuốc: ngấm thuốc tối thiểu tới nhẹ, tuy nhiên cũng có thể cao
 • T1WI trước tiêm: tín hiệu thấp/đồng tín hiệu/ không đồng nhất
 • T2WI: tín hiệu cao/không đồng nhất. Kèm theo vôi hóa có tín hiệu thấp rõ rệt
 • T1WI sau tiêm: thường thường ngấm thuốc mạnh
 • Phù xung quanh: không có tới phù nhẹ

2. U nguyên bào tủy (medulloblastoma)

 • Tuổi/ giới: 10 -15 tuổi, nam>nữ
 • CT không tiêm thuốc: tỷ trọng cao
 • CT sau tiêm thuốc: ngấm thuốc vừa phải tới cao
 • T1WI trước tiêm: tín hiệu thấp/đồng tín hiệu
 • T2WI: tín hiệu thấp/đồng tín hiệu (phổ biến nhất), có thể tín hiệu cao
 • T1WI sau tiêm: thường thường ngấm thuốc mạnh, không đồng nhất
 • Phù xung quanh: viền phù xung quanh

3. U sao bào lông (pilocytic astrocytoma)

 • Tuổi/ giới: >20 tuổi, nam= nữ
 • CT không tiêm thuốc: nốt tỷ trọng thấp tới đồng tỷ trọng, nang tỷ trọng thấp
 • CT sau tiêm thuốc: nốt ngấm thuốc mạnh, thành nang ngấm thuốc từ tối thiểu tới không ngấm thuốc
 • T1WI trước tiêm: nốt tín hiệu thấp/đồng tín hiệu, nang có tín hiệu dịch
 • T2WI: tín hiệu cao hơn nhu mô não/đồng tín hiệu dịch não tủy trong hơn 50% trường hợp. Kèm theo vôi hóa có tín hiệu thấp rõ rệt. Nang có tín hiệu dịch
 • T1WI sau tiêm: nốt ngấm thuốc mạnh, thành nang thường không ngấm thuốc tới ngấm thuốc nhẹ
 • Phù xung quanh: phù nhẹ đối với kích thước khối u

Trên đây là những thông tin về cách phân biệt u màng não thất, u nguyên bào tủy và u sao bào lông được các kỹ thuật viên Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh Y học tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc.