Hướng dẫn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với sinh viên trường cao đẳng dược sài gòn

Hướng Dẫn Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự Với Sinh Viên Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn

Theo quy định của pháp luật những nam sinh từ 18 tuổi sẽ phải nhập ngũ, tuy nhiên những tân sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn để tránh dang dở việc học có thể xem hướng dẫn cách tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định

Hướng dẫn tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự với sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Hướng dẫn tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự với sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thuộc nhóm đối tượng được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự

Theo điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981, sửa đổi bổ sung năm 2005, quy định: Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi. Trong độ tuổi này, hàng năm công dân(sinh viên) phải có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự địa phương để xin cấp “Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” và Ban Chỉ huy quân sự phải có trách nhiệm cấp cho bạn.

Ban pháp chế của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho biết, căn cứ theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 38/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011. Theo đó, sinh viên theo học Cao đẳng Y Dược Sài Gòn tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn thuộc nhóm đối tượng được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Những thủ tục cần làm khi tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Thủ tục nộp Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự

Các nam sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn sẽ được Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp “Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” khi đến độ tuổi gọi nhập ngũ.

  • Nếu sinh viên đã được cấp giấy, sinh viên chỉ cần nộp bản sao có công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” cho Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn.
  • Nếu sinh viên chưa có hoặc làm mất giấy, sinh viên làm Đơn xin xác nhận đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự gửi về Ban chỉ huy quân sự địa phương xác nhận bằng mộc đỏ. Sau đó nộp lại Đơn xin xác nhận đã đăng ký Nghĩa vụ quân sự gửi về cho nhà Trường.

Thủ tục nộp Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Nghĩa vụ quân sự

Sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn sẽ xin “Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Nghĩa vụ quân sự” sau đó nộp cho nhà Trường để có thể tạm hoãn gọi nhập ngũ. Điều kiện để xin được giấy: Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy báo trúng tuyển của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cho Ban chỉ huy quân sự địa phương.

Hoặc sinh viên có thể chụp màn hình tra cứu kết quả trúng tuyển tại Website của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Sau đó in ra giấy và nộp trực tiếp cho Ban chỉ huy quân sự địa phương.

  • Nếu được Ban Chỉ huy quân sự địa phương chấp thuận, sinh viên sẽ được cấp “Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Nghĩa vụ quân sự”
  • Trong một số tình huống khác, sinh viên có thể cần cam kết bổ sung “Giấy báo trúng tuyển” (bản sao công chứng) do Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cấp, nếu được yêu cầu.

Trách nhiệm của Ban chỉ huy quân sự địa phương

Bạn chỉ huy quân sự cấp xã/phường sẽ báo cáo cho Cơ quan quân sự cấp huyện những công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ để xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Bên cạnh đó, Bạn chỉ huy quân sự cấp xã/phường cũng đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký vắng mặt cho công dân trúng tuyển nhập học vào các trường.

Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi công dân cư trú trước khi đến trường nhập học:

  • Cấp “Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự” cho công dân(sinh viên) đã trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ. (Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn)
  • Tiếp nhận, quản lý, đăng ký Nghĩa vụ quân sự cho công dân sau khi đã học xong tại các trường về lại nơi cư trú và số công dân bị buộc thôi học, tự bỏ học hoặc ngừng học tập theo quy định.

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược chính quy năm 2019

Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược chính quy năm 2019

Thực hiện Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của sinh viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn đối với Tổ quốc

Theo điều 30 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 quy định: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Như vậy mọi nam sinh khi hoàn thành chương trình đào tạo Cao đẳng Y Dược chính quy 3 năm tại Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, vân thuộc nhóm đối tượng được gọi nhập ngũ.

Theo ban pháp chế của Trường Cao đẳng Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương bờ cõi là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi công dân, nhất là thanh niên trong thời đại mới.

Vì vậy, đất nước rất cần người trẻ nên đường nhập ngũ. Việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam. Bởi Yêu Nước, Yêu Dân Tộc, Yêu Giống Nòi không có gì phải Cân-Đo-Đong-Đếm.