Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Thông Báo Xét Tuyển Bổ Sung 2019

Bắt đầu từ ngày 16/08, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ xét tuyển ĐH bổ sung năm 2019 dành cho các chương trình đào tạo gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung 2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung 2019

Thông báo được công bố trên trang thông tin điện tử của Học viện ghi rõ đối tượng xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT, có khát vọng khởi nghiệp, năng động, sáng tạo….

Chỉ tiêu và ngành xét tuyển cụ thể được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:

1.  Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

TTMã ngànhNgànhChỉ tiêu
17620110TCrop Science(Khoa học cây trồng tiên tiến)20
27340101TAgri-business Management(Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến)10
37420201EBio-technology(Công nghệ sinh học chất lượng cao)20
47310109EFinancial Economics(Kinh tế tài chính chất lượng cao)20
57620115EAgricultural Economics(Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao)20

2.  Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

TTMã ngànhNgànhChỉ tiêu
17620302Bệnh học Thủy sản20
27620105Chăn nuôi50
37510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử20
47510406Công nghệ kỹ thuật môi trường20
57510205Công nghệ kỹ thuật ô tô10
67620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan10
77420201Công nghệ sinh học40
87440301Khoa học môi trường50
97310104Kinh tế đầu tư20
107310109Kinh tế tài chính20
117620118Nông nghiệp công nghệ cao20
127620301Nuôi trồng thủy sản20
137850101Quản lý tài nguyên và môi trường20
147340411Quản lý và phát triển nguồn nhân lực20
157640101Thú y50
167310301Xã hội học20

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 (50% chỉ tiêu). Điều kiện: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học (nhân hệ số 2 đối với môn chính) theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 23,0 điểm trở lên.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (50% chỉ tiêu). Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 (nhân hệ số 2 đối với môn chính) theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 20.0 điểm trở lên.