Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Thông Báo Xét Tuyển Bổ Sung 2019

Bắt đầu từ ngày 16/08, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận hồ sơ xét tuyển ĐH bổ sung năm 2019 dành cho các chương trình đào tạo gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung 2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung 2019

Thông báo được công bố trên trang thông tin điện tử của Học viện ghi rõ đối tượng xét tuyển là những người đã tốt nghiệp THPT, có khát vọng khởi nghiệp, năng động, sáng tạo….

Chỉ tiêu và ngành xét tuyển cụ thể được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:

1.  Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

TT Mã ngành Ngành Chỉ tiêu
1 7620110T Crop Science(Khoa học cây trồng tiên tiến) 20
2 7340101T Agri-business Management(Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) 10
3 7420201E Bio-technology(Công nghệ sinh học chất lượng cao) 20
4 7310109E Financial Economics(Kinh tế tài chính chất lượng cao) 20
5 7620115E Agricultural Economics(Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) 20

2.  Chương trình đào tạo tiêu chuẩn

TT Mã ngành Ngành Chỉ tiêu
1 7620302 Bệnh học Thủy sản 20
2 7620105 Chăn nuôi 50
3 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20
4 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 10
6 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 10
7 7420201 Công nghệ sinh học 40
8 7440301 Khoa học môi trường 50
9 7310104 Kinh tế đầu tư 20
10 7310109 Kinh tế tài chính 20
11 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 20
12 7620301 Nuôi trồng thủy sản 20
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 20
14 7340411 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 20
15 7640101 Thú y 50
16 7310301 Xã hội học 20

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 (50% chỉ tiêu). Điều kiện: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học (nhân hệ số 2 đối với môn chính) theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 23,0 điểm trở lên.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (50% chỉ tiêu). Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 (nhân hệ số 2 đối với môn chính) theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 20.0 điểm trở lên.