Điểm Sàn Xét Tuyển Khoa Y – ĐH Quốc Gia TPHCM Và ĐH Y Dược Thái Bình

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM mới đây đã công bố điểm sàn xét tuyển vào trường năm 2019

Điểm sàn xét tuyển ở khoảng từ 18-21 điểm

Điểm sàn xét tuyển ở khoảng từ 18-21 điểm

Điểm sàn xét tuyển của Khoa Y – ĐH Quốc gia TPHCM

Căn cứ Thông báo số 626/TB-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề;

Khoa Y, ĐHQG-HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đợt xét tuyển năm 2019 như sau:

Ngành Y khoa chất lượng cao: 21 điểm

Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 21 điểm

Ngành Dược học chất lượng cao: 20 điểm

Lưu ý: Ngưỡng điểm trên bao gồm điểm tổ hợp môn B00 và điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm sàn xét tuyển Đại học Y Dược Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (đã bai gồm điểm ưu tiên) như sau:

Năm nay, nhà trường tuyển 960 chỉ tiêu, trong đó ngành Y khoa có tổng chỉ tiêu 550. Sau đó là ngành Dược học với 150 chỉ tiêu, Điều dưỡng với 120 chỉ tiêu. Hai ngành tuyển sinh ít nhất là Y học cổ truyền với 60 chỉ tiêu và Y học dự phòng với 60 chỉ tiêu.