Cách tăng doanh số bán hàng cho Nhà thuốc tư nhân

Bạn đang kinh doanh nhà thuốc nhưng đang phải cạnh tranh khốc liệt với các nhà thuốc khác trên cùng địa bàn. Vậy, để có thể thể tăng doanh số bán hàng thì bạn phải tạo ra sự khác biệt cho Nhà thuốc của bạn so với các Nhà thuốc khác cùng địa bàn kinh doanh