Bác sĩ Trường Dược Sài Gòn chia sẻ về khối u góc cầu tiểu não

U góc cầu tiểu não là u ngoài trục mọc lên trong khoang dịch não tuỷ. Trên thực tế, u góc cầu tiểu não chủ yếu là u dây thần kinh số 8

Khối u góc cầu tiểu não (CPA-Cerebellopontine angle mass) tương đối phổ biến. Mặc dù có thể thấy nhiều loại bệnh lý khác nhau ở khu vực này, nhưng phổ biến nhất cho đến nay là bệnh Schwannoma dây VIII (u bao rễ thần kinh/u tế bào schwann dây 8).

Bệnh học về khối u góc cầu tiểu não

Theo bác sĩ Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, khối u góc cầu tiểu não có thể được chia thành bốn nhóm, dựa trên các đặc điểm hình ảnh:

 • Khối tăng cường
 • Khối với tín hiệu T1 cao trên MRI
 • Khối với cường độ/mật độ dịch não tủy
 • Các khối khác

Ngoài ra, cách ghi nhớ nhanh để nhớ các thực thể phổ biến ảnh hưởng tới góc cầu tiểu não là AMEN/ MEAN /SAME/ANGLES:
+AMEN/MEAN:

 • A: Acoustic neuroma (còn gọi là schwannoma dây VIII) (~ 80%)
 • M: Meningioma (~ 10%)
 • E: Ependymoma (~ 5%)
 • N: Neuroepithelial cyst (arachnoid/epidermoid) (~ 5%)

+SAME:

 • S: Schwannoma: schwannoma dây VIII phổ biến hơn nhiều so với schwannoma dây V
 • A: Aneurysm, arachnoid cyst
 • M: Meningioma, metastasis
 • E: Epidermoid cyst, Ependymoma

+ANGLES:

 • A: Aneurysm, arachnoid cyst
 • N: (nó gần như M)-meningioma, metastasis, medulloblastoma
 • G: Glioma (brainstem glioma)
 • L: Lymphoma
 • E: Ependymoma, epidermoid cyst
 • S: Schwannoma

Bốn nhóm u góc cầu tiểu não

Khối tăng cường:

 • Schwannoma dây thần kinh tiền đình-ốc tai (dây VIII): phổ biến nhất cho đến nay (~ 80%)
 • U màng não: phổ biến thứ hai (~ 10%)
 • Schwannoma dây thần kinh sinh ba (dây V)
 • Schwannoma thần kinh mặt (dây VII)
 • U màng não thất (ependymoma)
 • Di căn, ví dụ như ung thư hắc tố, vú, phổi

Khối tín hiệu cao trên T1:

 • Schwannoma dây VIII xuất huyết
 • Nang thần kinh ruột: thường là trước cầu não, nhưng chất lỏng có thể có protein và tín hiệu cao trên T1
 • Huyết khối trong phình mạch dạng túi: thường sẽ có vành vôi hóa và nhuộm haemosiderin.
 • Nang dạng biểu bì trắng (white Epidermoid): hiếm; hạn chế khuếch tán trên DWI
 • U mỡ góc cầu tiểu não: thường có dây thần kinh mặt và dây thần kinh tiền đình ốc tai chạy qua nó; bão hòa trên các chuỗi xung ức chế chất béo (FATSAT)
 • Vỡ u nang bì nội sọ (dermoid): thường nhiều giọt với tổn thương ban đầu ở đường giữa vẫn thường thấy

Khối mật độ dịch não tủy:

 • U nang dạng biểu bì: phổ biến thứ ba (~ 5%)
 • Nang màng nhện (Arachinoid cyst)

Các khối u khác:

Nhiều khối khác có thể xuất hiện tại hoặc xung quanh góc cầu tiểu não. Cũng theo kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh Y học chúng bao gồm:

 • Ung thư tế bào hắc tố nguyên phát
 • Saroidosis thần kinh trung ương (Neurosarcoidosis)
 • U hạt cholesterol
 • U thần kinh đệm cận hạch (paraganglioma)
 • Viêm đỉnh xương đá
 • Ung thư mô liên kết sụn (Chondrosarcoma)
 • U nguyên sống (chordoma)
 • Khối u túi nội bạch huyết
 • Adenoma tuyến yên
 • U thần kinh đệm thân não
 • U nhú đám rối màng mạch (CPP)
 • Ung thư hạch (lymphoma)
 • U nguyên bào máu (haemangioblastoma)
 • U màng não thất
 • U nguyên bào tủy
 • Khối u biểu mô thần kinh loạn sản phôi (DNET)
 • U thần kinh đệm hạch (Ganglioglioma (hiếm))
 • Bắt chước khối: vôi hóa đám rối màng mạch não thất thứ tư nhô ra qua các thành bên của lỗ Luschke: ” Giỏ hoa của Bochdalek “

Trên đây là những thông tin về khối u góc cầu tiểu não được các bác sĩ giảng viên Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc.