Ưu tiên gọi nhập ngũ những người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Trong thời gian tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân

Sắp tới ưu tiên gọi nhập ngũ những người đã tốt nghiệp cao đẳng đại học

Sắp tới ưu tiên gọi nhập ngũ những người đã tốt nghiệp cao đẳng đại học

Những năm qua đã có không ít trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để hạn chế tình trạng này cũng như nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, ngày 26/10/2019, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 98/CT-BQP.

Theo Chỉ thị này, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn đó những hạn chế như chất lượng công dân nhập ngũ của một số địa phương chưa cao; tỷ lệ trốn tránh nghĩa vụ vẫn còn nhiều; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới chưa tốt, còn để xảy ra vụ việc nghiêm trọng…

Chính vì vậy, theo Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, trong thời gian tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo phải nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở để phân bố chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trong suốt thời gian tuyển quân, các đơn vị quân đội phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; động viên công dân trong độ tuổi tự giác lên đường nhập ngũ…