Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Công Bố Điểm Sàn Xét Tuyển Năm 2019

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 20 điểm.

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2019

Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2019

Căn cứ Thông báo số 625/TB-BGDĐT ngày 20/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển sinh đại học năm 2019 của trường như sau:

Các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển qui định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt điểm sàn theo bảng sau (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường Đại học học Sư phạm Hà Nội năm 2019:

1. Nhóm ngành I (các ngành đào tạo giáo viên):

STTNgànhĐiểm sàn
1SP Ngữ văn, SP Toán học và SP Toán học (đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh), SP Tiếng Anh20.00
2Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học – SP tiếng Anh, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Mầm non – SP tiếng Anh18.50
3Các ngành còn lại18.00

 2.  Nhóm ngành IV,V và VII (các ngành ngoài sư phạm) : điểm sàn là 16.00