Trường Đại học mua bảo hiểm tai nạn tặng hơn 20.000 sinh viên

Theo đó 20.673 sinh viên hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa TPHCM được trường mua tặng bảo hiểm tai nạn với kinh phí hơn 600 triệu đồng trong năm học 2019-2020.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM

Đây là lần đầu tiên ĐH Bách khoa TP.HCM triển khai chính sách này nhằm bảo vệ quyền lợi của sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu, thực tập ở doanh nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cụ thể, sinh viên khóa 2019 được tặng thẻ bảo hiểm 40.000 đồng/em, thời gian sử dụng thẻ 15 tháng. Sinh viên các khóa còn lại được tặng thẻ bảo hiểm 30.000 đồng/em, thời gian sử dụng thẻ 12 tháng.

Theo đại diện ĐH Bách khoa TP.HCM, do đây là bảo hiểm tự nguyện nên những năm trước sinh viên mua chưa nhiều trong khi họ phải thực tập, thực hành kỹ thuật trong các phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất… trong thời gian học, là những nơi dễ xảy ra rủi ro. Do đó, nếu có bảo hiểm, sinh viên và nhà trường sẽ yên tâm hơn, cạnh đó còn giúp các em ý thức về luật an toàn lao động và có trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động.

Ngoài ra, do đặc thù là trường kỹ thuật nên trường cũng thường xuyên phổ biến kiến thức an toàn lao động cho sinh viên. Khi bắt đầu các kỳ thực hành, thí nghiệm, giảng viên hướng dẫn luôn giới thiệu và huấn luyện các quy tắc đảm bảo an toàn. Các quy tắc này còn được nhắc nhở thường xuyên trong các buổi học và cũng được dùng để đánh giá về môn học thực hành của sinh viên.