Trường Đại Học Mở TPHCM Xét Tuyển Bổ Sung Đợt 1 Năm 2019

Thông báo tuyển sinh Bổ sung đợt 1 Đại học Chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia 2019 Trường Đại học Mở TP.HCM đã được cập nhật cụ thể

Trường Đại học Mở TPHCM tuyển sinh bổ sung năm 2019

Trường Đại học Mở TPHCM tuyển sinh bổ sung năm 2019

1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức xét tuyển:

– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, điểm trúng t­­uyển xét theo từng ngành.

– Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

– Thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

4. Thời gian xét tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Ngày 26 và 27 tháng 8/2019.

– Thời gian công bố kết quả xét tuyển: 29/8/2019.

– Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày 03 và 04 tháng 9/2019.

5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký xét tuyển:

– Thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang web tuyensinh.ou.edu.vn.

Lưu ý: thí sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển.

6. Các ngành tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu: 350.

Ghi chú:

(1)Ngưỡng đăng ký xét tuyển (điểm sàn) được xác định như sau (điểm các bài thi/môn thi không nhân hệ số):

Điểm nhận đăng ký xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Khu vực + đối tượng)

(2)Điểm nhận hồ sơ xét tuyển được quy về hệ điểm 30. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân):

(3)Môn chính được tính hệ số 2.

(4)Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

S
T
T
Mã ngành Tên ngành

Ngưỡng đăng ký xét tuyển

(1)

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

(Hệ số 30)

(2)

Tổ hợp xét tuyển Môn chính

(3)

Ghi chú
1 7340201C Tài chính ngân hàng Chất lượng cao 15,5 15,5 Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, KH xã hội, Anh (D96)

Tiếng Anh
2 7340301C Kế toán Chất lượng cao 15,5 15,8
3 7380107C Luật kinh tế Chất lượng cao 16,0 16,0 Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Văn, Sử, Anh (D14)

Toán, Văn, Anh (D01)

Tiếng Anh
4 7420201C Công nghệ sinh học Chất lượng cao 15,0 15,0 Toán, Sinh, Anh (D08)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Hoá, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Tiếng Anh
5 7420201 Công nghệ sinh học (Học tại cơ sở Bình Dương) 15,0 15,0 Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Anh (D07)
Toán, Sinh, Hóa (B00)
Toán, Văn, Anh (D01)
6 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15,5 15,5 Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Toán
7 7580302 Quản lý xây dựng 15,5 15,5
8 7760101 Công tác xã hội 15,5 15,5 Toán, Lý, Anh (A01)

Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Ngoại ngữ (D01, D02, D03, D04, D05, D06)

Văn, KHXH, Ngoại ngữ (D78, D79, D80, D81, D82, D83) (4)