Trường Đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 15-1-2020 quy định quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT và đại học (ĐH).

Trường Đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Trường Đại học được thiết kế mẫu, in phôi văn bằng tốt nghiệp

Thông tư quy định Bằng tốt nghiệp THCS do trưởng phòng GD&ĐT cấp; bằng tốt nghiệp THPT do giám đốc sở GD&ĐT cấp; bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm (TCSP), cao đẳng sư phạm (CĐSP) do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên đó cấp; văn bằng giáo dục ĐH do giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng… cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp.

Nội dung ghi trên văn bằng giáo dục ĐH và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THCS, THPT, TCSP, CĐSP và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Bộ GD&ĐT in phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo số lượng do các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký.

Cơ sở giáo dục ĐH được tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục ĐH. Cơ sở đào tạo giáo viên in phôi bằng tốt nghiệp TCSP, CĐSP theo mẫu do Bộ GD&ĐT quy định và được bổ sung thêm biểu tượng, hoa văn in trên văn bằng.

Mẫu phôi chứng chỉ phải gửi báo cáo Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở chính.