Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Tuyển Sinh Bổ Sung Năm 2019

Ngày 16/8 ban tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2019, thời gian từ 16/8 đến 23/8/2019.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung 2019

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung 2019

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2019. Cụ thể được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau: