Tổng Kết 7 Phẩy Thi 4 Điểm 1 Môn Thí Sinh Vẫn Đậu Tốt Nghiệp Năm Nay

Cụ thể nếu công thức xét tốt nghiệp năm mới năm 2019 không có gì thay đổi thì thí sinh thi thpt quốc gia được 4 điểm 1 môn cộng với tổng kết lớp 12 là 7 phẩy vẫn đậu TN.

Tổng Kết 7 Phẩy Thi 4 Điểm 1 Môn Thí Sinh Vẫn Đậu Tốt Nghiệp Năm Nay

Tổng Kết 7 Phẩy Thi 4 Điểm 1 Môn Thí Sinh Vẫn Đậu Tốt Nghiệp Năm Nay

Tổng kết 7 phẩy thi 4 điểm 1 môn thí sinh vẫn đậu tốt nghiệp năm nay

Cụ thể dựa trên công thức xét tốt nghiệp mới năm 2019 được Bộ công bố lấy ý kiến trong dự thảo quy chế thi thpt quốc gia và tuyển sinh năm nay. Nếu không có gì thay đổi thì công thức này sẽ được áp dụng cho cách tính để công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh dự thi năm nay.

Công thức xét tốt nghiệp mới năm 2019

Công thức xét tốt nghiệp cho các thí sinh

Dựa trên công thức trên giả sử thí sinh đó được 7.0 điểm trung bình lớp 12 và 4 môn thi (Toán – Ngữ Văn – Ngoại ngữ – Bài thi Khoa học) mỗi bài thi được 4 điểm. Thí sinh đó được cộng 1,5 điểm khuyến khích là vẫn thừa điểm đỗ tốt nghiệp cho năm nay.

Điều kiện các bài thi và cấu phần bài thi trong bài thi khoa học không bị dính điểm liệt. (Điểm liệt trong kỳ thi thpt quốc gia năm 2019 sẽ không thay đổi vẫn giữ nguyên mức 1 điểm)

Cụ thể như sau:

Tổng kết 7 phẩy thi 4 điểm 1 môn thí sinh vẫn đậu tốt nghiệp năm nay

Lưu ý ví dụ này là đối với thí sinh được cộng 1,5 điểm khuyến khích và không được cộng điểm ưu tiên. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi và không bị kỷ luật khi làm bài thi thpt quốc gia năm 2019 như hủy bài thi, không có bài thi bị dính điểm liệt, 1 điểm theo thang điểm 10.

Để được biết mình được cộng bao nhiêu điểm ưu tiên, điểm khuyến khích thí sinh có thể dựa vào quy chế tuyển sinh dưới đây để được tham khảo.

Điểm khuyến khích tối đa trong xét tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2019 cộng 2 điểm mức điểm cụ thể như sau.

Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm. Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm. Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Các đối tượng được hưởng điểm ưu tiên bao gồm:

Thí sinh được cộng 0.25 điểm ưu tiên trong xét tốt nghiệp thpt quốc gia thuộc những đối tượng sau:

– Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (chỉ với GDTX).

– Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

– Con Anh hùng LLVT, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN Anh hùng.

– Người dân tộc thiểu số.

– Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135.

– Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;

– Ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học cấp THPT.

– Người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người bị nhiễm chất độc màu da cam.

– Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học.

– Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945.

– Có tuổi đời từ 35 tuổi trở lên, tính đến ngày thi.

Thí sinh được cộng 0.5 điểm ưu tiên trong xét tốt nghiệp thpt quốc gia thuộc những đối tượng sau:

– Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135.

– Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

– Ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX).

– Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Học sinh có thể tham khảo công thức trên để có chiến thuật ôn tập hợp lý cho kỳ thi thpt quốc gia năm 2019. Nếu không có gì thay đổi sau khi quy chế chính thức được ban hành thì công thức tốt nghiệp trên sẽ được áp dụng cho năm nay.

Dự kiến đến ngày 31.03.2019 Bộ sẽ chính thức kết thúc lấy ý kiến dự thảo và sửa đổi bổ sung nếu ý kiến đóng góp hợp lý và khách quan. Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về kỳ thi thpt quốc gia cũng như thông tin về tuyển sinh năm 2019.