DỊ TẬT CHIARI

Theo nghiên cứu của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn, dị tật Chiari có 4 loại chính, nhưng loại 1, …