Thử Thách: Đọc Phiên Âm Hangul Đoán Tên Các Bài Hát Của EXID

Nếu là một LEGGO thì tham gia ngay thử thách để xem bạn thuộc lời các ca khúc của EXID đến đâu nhé

Sẽ có tất cả 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi là một câu hangul trong các bài hát của EXID. Nhiệm vụ của bạn là phải đoán xem đó là ca khúc nào nhé! Còn chờ gì nữa mà không thử ngay nào!

Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID Các ca khúc của EXID

Và đây là đáp án nhé!

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: B

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: A

Câu 10: B

Nguồn: saostar.vn