Thay đổi hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh trong trường học

Giáo dục kỷ luật tích cực giúp học sinh tiến bộ hơn trên cơ sở nhận ra và sửa chữa những khuyết điểm của mình các giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục đề cập tại tọa đàm Khen thưởng, kỷ luật học sinh hướng tới trường học hạnh phúc.

Theo Vụ trưởng Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT Bùi Văn Linh, hiện nay, công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh phổ thông trong các nhà trường nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy học sinh phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản thân; phòng ngừa và ngăn chặn học sinh vi phạm nội quy, quy định của nhà trường; phòng, chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và bình đẳng.

Việc khen thưởng và kỷ luật học sinh phổ thông hiện nay đang được thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và theo Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ GD-ĐT quy định khen thưởng và kỷ luật học sinh phổ thông.

Tuy nhiên, một số quy định về kỷ luật học sinh tại Điều lệ nhà trường và Thông tư số 08/TT chưa được đồng bộ, thống nhất. Một số quy định tại Thông tư số 08/TT không còn phù hợp thực tiễn công tác giáo dục học sinh hiện nay, nhất là so quy định tại một số bộ luật mới được Quốc hội ban hành gần đây. Đặc biệt, quy định về xử lý kỷ luật học sinh hiện nay mang tính hành chính, nặng về xử lý vi phạm, chưa thể hiện được nguyên lý, mục tiêu của kỷ luật tích cực, chưa làm cho học sinh tự nhận thức được khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Theo đánh giá của các chuyên gia và các nhà trường, đây là điểm hạn chế, dẫn đến công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh phổ thông để thay thế Thông tư 08/TT và các nội dung về khen thưởng và kỷ luật học sinh được quy định tại Điều lệ nhà trường.

Bên cạnh đó, theo Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn nhận được thông tin Bộ GD-ĐT phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo các Sở GD-ĐT phối hợp Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức tham vấn ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về các hình thức kỷ luật tích cực đối với học sinh đáp ứng đạt hiệu quả cao của công tác này. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu tổng hợp, khái quát để đưa vào hướng dẫn tại dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh phổ thông sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Tại tọa đàm, đa số các giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục được tham vấn đồng tình quan điểm sử dụng các biện pháp kỷ luật tích cực không mang tính bạo lực, trừng phạt học sinh. Giáo dục kỷ luật tích cực giúp học sinh tiến bộ hơn trên cơ sở nhận ra và sửa chữa những khuyết điểm của mình.

Ngoài ra, các giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục cũng đề xuất áp dụng một số hình thức kỷ luật tích cực như: nhắc nhở, động viên, phê bình đối với học sinh vi phạm; tư vấn tâm lý, hỗ trợ trực tiếp để học sinh sửa chữa khuyết điểm; yêu cầu học sinh viết cảm nhận/kiểm điểm về sự việc đã xảy ra; lao động công ích; tham gia các hoạt động vì cộng đồng…

Tại tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Vũ Minh Đức cho biết, sẽ tiếp tục đón nhận các ý kiến góp ý bổ sung từ các cán bộ quản lý, giáo viên, chuyên gia và xã hội về các hình thức kỷ luật tích cực đối với học sinh sao cho phù hợp nhất, đáp ứng yêu cầu của công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh thời gian tới.