Sơ Đồ Thứ Tự Phát Đề Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

Theo thông tin đã công bố, thứ tự phát đề thi THPT quốc gia 2019 trong phòng thi tuân theo những quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh được bố trí theo quy định của Bộ GD&ĐT
Sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh được bố trí theo quy định của Bộ GD&ĐT

Đề thi THPT quốc gia phát theo số thứ tự bốc thăm được

Trong kì thi THPT quốc gia 2019, các thí sinh làm 4 bài thi bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Trong đó, duy nhất môn thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi, môn thi thành phần các thí sinh đều phải làm theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, cán bộ coi thi tiến hành phát đề thi THPT quốc gia 2019 theo thứ tự đã bốc thăm được.

Trong đó, cán bộ coi thi đặc biệt lưu ý đề thi các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp phải được phát thống nhất 1 cách theo thứ tự đã bốc thăm được ngay đầu buổi thi để đảm bảo các môn thi thành phần bài thi tổ hợp của thí sinh có cùng một mã đề thi.

Đề thi tương ứng với vị trí trống do thí sinh vắng thi hoặc không thi bài thi/môn thi thành phần sẽ không phát và được coi là đề thừa, phải nộp lại theo quy định.

Khi phát đề thi, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra mã đề thi đảm bảo chính xác, để đề thi dưới Phiếu trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi. Khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu Trả lời trắc nghiệm, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi.

Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần và theo 1 cách thống nhất đối với tất cả các môn, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ có 1 mã đề duy nhất ở tất cả các môn thi thành phần.

Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp đúng quy định trong lịch thi THPT quốc gia 2019.

Giám thị không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp (môn Sinh học và Giáo dục công dân) và của thí sinh thi các bài thi khác trong kỳ thi.

Sơ đồ thứ tự phát đề thi THPT quốc gia 2019

Dưới đây là 2 sơ đồ thứ tự phát đề thi THPT quốc gia 2019 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phiếu bốc thăm theo một trong hai cách, mỗi cách chiếm tỉ lệ 50%.

Sơ đồ thứ tự phát đề thi từ trái qua phải Sơ đồ thứ tự phát đề thi từ phải qua trái