Sau Khi Phúc Khảo, Điểm Thi Của Thí Sinh Nhiều Tỉnh Thay Đổi Đáng Kể

Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết trong số 204 bài thi yêu cầu phúc khảo, có 11 bài thi thay đổi điểm. Trong đó, có bài thi môn Ngữ văn tăng tới 2,5 điểm.

Sau khi phúc khảo, môn văn của 1 thí sinh tăng lên 2,5 điểm

Sau khi phúc khảo, môn văn của 1 thí sinh tăng 2,5 điểm

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo tới các trường THPT, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn về kết quả chấm thi phúc khảo. Theo đó, sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia ngày 14/10, Sở GD&ĐT Phú Thọ nhận được đơn xin phúc khảo lại bài thi của 204 thí sinh. Kết quả chấm thi phúc khảo cho thấy có 11 bài thi môn Ngữ văn thay đổi điểm. Tất cả bài thi đều thay đổi điểm theo hướng tăng lên từ 0,25 đến 2,5 điểm.

Cụ thể theo thông tin Trường Dược Sài Gòn cập nhật được, có 9 bài thi thay đổi 0,25 điểm; 1 bài thi thay đổi 0,5 điểm và 1 bài thi thay đổi tới 2,5 điểm. Bài thi thay đổi nhiều điểm nhất là do cán bộ nhập điểm vào phần mềm bị nhầm lẫn.

Cũng theo thông báo của đơn vị này, sau khi kết quả chấm thi phúc khảo được đưa lên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT, đơn vị đã cập nhật điểm trên website của Sở GD&ĐT. Do đó, thí sinh có thể truy cập để xem điểm từ chiều ngày 27/7.

Tại Ninh Bình, ngày 29/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, sau khi công bố điểm kỳ thi THPT quốc gia 2019, có 106 thí sinh gửi đơn phúc khảo các bài thi. Theo đó, môn Toán có 22 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo; môn Tiếng Anh có 21 thí sinh; môn Ngữ văn có 20 thí sinh; môn Vật lý có 18 thí sinh; môn Hóa có 12 thí sinh; môn Sinh học có 4 thí sinh; môn Lịch sử có 3 thí sinh…

Sau khi Sở GD&ĐT Ninh Bình thành lập hội đồng chấm thi phúc khảo, có 3 bài thi đã được thay đổi điểm. Cụ thể, môn Ngữ văn có 1 bài thi thay đổi 0,25 điểm; môn Tiếng Anh có một bài thi thay đổi 2,2 điểm.

Lý do, thí sinh tô sai số báo danh vào số báo danh của thí sinh vắng thi. Do đó, khi chấm thi, kết quả của thí sinh đó được 0 điểm. Sau khi chấm lại, điểm thi thí sinh tăng 2,2 điểm, thí sinh này đã đỗ tốt nghiệp. Và 1 bài thi môn Hóa học tăng 0,25 điểm.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ninh Bình có tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp vào top đầu cả nước.