Những thông tin mới về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020

Năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực vào tháng 3 và tháng 7 với quy mô rộng hơn năm 2019

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 quy mô mở rộng hơn

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 quy mô mở rộng hơn

Đó là thông tin vừa được Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết về dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2020.

Theo đó, năm 2020 trường sẽ tiếp tục tổ chức hai đợt thi. Đợt 1 vào ngày 29/3 tổ chức tại bốn địa phương là TP.HCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hòa. Đợt 2 ngày 5/7 tại ba địa phương là TP.HCM, Cần Thơ và Nha Trang.

Đây là năm thứ ba ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với quy mô rộng hơn.

Đây là một trong những phương thức chính để các trường đại học thành viên và các trường ngoài có thể dùng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Về đề thi, trường vẫn duy trì hình thức trắc nghiệm nhưng sẽ tiếp tục cải tiến khâu tổ chức, tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu, bổ sung và đổi mới ngân hàng đề thi để đảm bảo kết quả chất lượng nhất.