Mỗi giảng viên phải có diện tích làm việc 10 m2 trở lên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ đưa ra quy định về bảo đảm diện tích làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên. Theo đó diện tích ít nhất phải có cho mỗi giảng viên là 10 m2

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD-ĐT, lấy ý kiến đến ngày 30-11. Thông tư áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là cơ sở đào tạo) trong hệ thống giáo dục quốc dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo, Thông tư mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu: Một hội trường quy mô từ 250 chỗ trở lên, một giảng đường 200 chỗ trở lên, giảng đường quy mô 100 chỗ trở lên.

Các phòng học thông thường dưới 100 chỗ bảo đảm đáp ứng quy mô đào tạo của cơ sở đào tạo. Bảo đảm số phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng/trại thực hành đáp ứng quy mô, chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.

Mỗi cơ sở đào tạo có tối thiểu một thư viện, một ký túc xá và có khu hoạt động thể chất với diện tích chuyên dùng cho các hạng mục công trình thể thao được xác định theo tiêu chuẩn hiện hành cho từng môn. Có tối thiểu một nhà thể thao đa năng với kích thước tối thiểu 42m×24m×12,5m.

Theo thông tin Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, đối với diện tích làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên dự thảo quy định mỗi giáo sư cần có diện tích làm việc 24 m2, phó giáo sư là 18 m2; giảng viên chính, giảng viên là 10 m2.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo phải có phòng nghỉ cho giảng viên. Cụ thể, mỗi 20 phòng học thì cần có một phòng nghỉ với diện tích chuyên dùng là 3 m2/giảng viên, diện tích không nhỏ hơn 24 m2/phòng.

Cũng theo dự thảo này cở sở đào tạo có tối thiểu một khu dịch vụ tổng hợp, một trạm y tế với tổng diện tích chuyên dùng là 300 m2, bao gồm phòng trạm trưởng và y bác sĩ trực, phòng khám, phòng tiêm và thủ thuật, phòng y tá hồ sơ kiêm phát thuốc, kho thuốc và dụng cụ, phòng bệnh nhân, phòng bệnh nhân nặng và cách ly, phòng ăn cho bệnh nhân; Có tối thiểu một nhà để xe tương ứng với tỷ lệ từ 30% đến 60% tổng số sinh viên và từ 60% đến 90% tổng số giảng viên, cán bộ, nhân viên và phải bố trí khu vực để xe cho sinh viên khuyết tật gần lối vào…