Không ghi xếp loại trên bằng đại học là phù hợp với xu hướng thế giới

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết  việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới hiện nay

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng cục Quản lý chất lượng

Kết quả học tập sẽ có trong phụ lục văn bằng

Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời bằng và phụ lục văn bằng.

Để hướng dẫn thực thi luật này, Bộ GD-ĐT đã tiến hành xây dựng song song 2 văn bản là Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (đã hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ban hành – gọi tắt là Thông tư số 1) và Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Trong Thông tư số 1 mà Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, đã có quy định nội dung chính của Phụ lục văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

“- Thông tin của người được cấp văn bằng: họ và tên; ngày tháng năm sinh;

– Thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng; ngành đào tạo; chuyên ngành đào tạo; ngày nhập học; ngày cấp bằng; nơi tổ chức đào tạo (tên cơ sở đào tạo/phân hiệu); ngôn ngữ giảng dạy; thời gian đào tạo;

– Thông tin về trình độ đào tạo; hình thức đào tạo; trình độ đào tạo kế tiếp mà người có văn bằng được tiếp cận;

– Kết quả học tập: tên học phần hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có); điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp. Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học và số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.”

Ông Trinh cho biết, các thông tin quy định ghi trên Phụ lục văn bằng tại Thông tư nói trên đã đảm bảo cung cấp đầy đủ về quá trình đào tạo, kết quả học tập, hình thức đào tạo, v.v… của người học, giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học. Việc cấp văn bằng cùng với phụ lục văn bằng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư này, Ban soạn đã tham khảo văn bằng của hơn 20 quốc gia.

Do vậy, quy định như trong Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới, đảm bảo sự hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam với giáo dục đại học của các nước.

Bằng kỹ sư, bác sĩ…sẽ được quy định ở Nghị định mới

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, văn bằng giáo dục đại học gồm 3 loại: Bằng Cử nhân; Bằng Thạc sĩ và Bằng Tiến sỹ. Các loại văn bằng chuyên môn đặc thù do Chính phủ quy định.

Hiện tại, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Theo đó, các loại ngành nghề chuyên môn đặc thù sẽ được quy định tại Nghị định này. Dự kiến, sẽ có các loại bằng kỹ sư, bằng bác sỹ, bằng dược sỹ, v.v… (với tư cách là bằng chuyên môn đặc thù). Do đó, trong dự thảo Thông tư của Bộ GD-ĐT không quy định những trường hợp này.

Ông Trinh cho biết, dự thảo Thông tư đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ GD-ĐT cảm ơn các đóng góp và sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phù hợp để hoàn thiện Thông tư có chất lượng và tính khả thi cao.