Hướng Dẫn Chi Tiết Thay Đổi Nguyện Vọng Xét Tuyển Đại Học Năm 2019

Thí sinh chỉ có một lần duy nhất để thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Để quá trình điều chỉnh nguyện vọng đúng và chuẩn xác nhất, Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

Thí sinh chỉ được thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển 1 lần duy nhất

Thí sinh chỉ được thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển 1 lần duy nhất

Một vài lưu ý khi đăng ký xét tuyển thí sinh cần biết

Trước khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, ban tư vấn Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn lưu ý đến thí sinh một số vấn đề sau:

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bắt đầu từ ngày 22/07. Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Thí sinh có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký và có thể điều chỉnh tổ hợp cho ngành xét tuyển đã đăng ký

Có thể thêm nguyện vọng mới, nếu số nguyện vọng mới nhiều hơn số nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì học sinh phải dùng phương thức dùng Phiếu đăng ký và nộp lệ phí 30.000/nguyện vọng thêm mới. Trường hợp không tăng thì học sinh có thể sử dụng tài khoản đăng ký thithptquocgia.edu.vn để sửa mà không cần giấy.

Nếu xét các trường Công an và Quân đội bắt buộc để là nguyện vọng 1 và vẫn phải sơ tuyển trước đó vào trường quân đội hoặc công an muốn xét tuyển.

Thí sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng nguyện vọng trước khi xét tuyển. Ví dụ muốn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược, thí sinh cần xem xét kỹ những điều kiện xét tuyển của trường, điểm chuẩn mọi năm để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống

Màn hình chức năng Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh được hiển thị:

Bước 3: Sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Sửa thông tin nguyện vọng

Để vào màn hình Sửa nguyện vọng: thí sinh nhấn nút “Chỉnh sửa nguyện vọng”

Sau khi màn hình Sửa nguyện vọng hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

Xóa nguyện vọng: Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh:

Sau khi popup xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút OK, ngược lại nhấn nút Cancel.

Thay đổi thứ tự nguyện vọng: Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong Nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ  thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện không.

Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng Phiếu

Trường hợp thí sinh có số nguyện vọng điều chỉnh lớn hơn số nguyện vọng đăng ký ban đầu hoặc thí sinh không có điều kiện thay đổi nguyện vọng online, thí sinh nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

Chú ý: Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học một lần trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển.

Cách điền Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển:

Hướng dẫn điền thông tin vào mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng 2019 cụ thể như sau:

  1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
  2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN : Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
  3.  Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng ( trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
  4. Bảng ” Nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển “:

Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi “nội dung điều chỉnh” vào cột (6) như sau:

Nếu không thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

Nếu chỉ thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ: Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi(bảng cũ)

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

Trong ví dụ trên:

Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;

Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng2;

Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4

Trên đây là những hướng dẫn thay đổi nguyện vọng xét tuyển chi tiết nhất. Chúc thí sinh đạt được kết quả tốt nhất và trúng tuyển đúng với nguyện vọng mình mong muốn!