Điểm Sàn Xét Tuyển Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội Năm 2019

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào trường Đại học Thủ Đô năm 2019 đã được hội đồng tuyển sinh của nhà trường công bố. Theo đó, mức điểm thấp nhất vào trường là 13 điểm.

Công bố đểm xét tuyển vào Đại học Thủ đô Hà Nội 2019

Công bố đểm xét tuyển vào Đại học Thủ đô Hà Nội 2019

Trường Đại học Thủ Đô thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo Cao Đẳng, Đại học chính quy năm 2019 của trường ĐHTĐHN bằng kết quả thi THPTQG như sau:

Điểm nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển được tính theo công thức:

ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐKXT = TỔNG ĐIỂM TỔ HỢP XÉT TUYỂN (3 môn không nhân hệ số) +  ĐIỂM ƯU TIÊN (nếu có)

Đối với bậc đại học các ngành sư phạm : 18 điểm

Đối với bậc cao đẳng các ngành sư phạm : 16 điểm

Đối với các bậc đại học ngoài ngành sư phạm: