Điểm Chuẩn Các Trường Công An Nhân Dân Năm 2019

Chiều 8-8, các trường công an nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2019.Theo đó điểm chuẩn chi tiết của các trường như sau:

Các trường Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2019

Các trường Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn năm 2019

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển đại học các trường công an nhân dân năm 2019 được Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật như sau:

Đối với Học viện An ninh Nhân dân khu vực phía Bắc: Ngành Nghiệp vụ an ninh có điểm chuẩn dao động từ 22.35 (tổ hợp D01) đến 25 điểm (tổ hợp A01) đối với nam. Khu vực phía Nam: Điểm chuẩn thấp hơn với 20.55 (tổ hợp D01), 22.95 (tổ hợp C03), 21.42 điểm (tổ hợp 21.42) đối với nam.

Ngành An toàn thông tin trường này không tuyển nữ, chỉ tuyến nam với mức điểm chuẩn dao động từ 24.75 điểm đến 26.72 điểm (phía Bắc), 21.28 điểm đến 24.64 điểm (phía Nam).

Trường Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn thấp nhất là 19.62 điểm (đối với nam), 27.04 điểm (đối với nữ) ở khu vực phía Bắc; khu vực phía Nam điểm chuẩn thấp nhất là 20.15 (nam) và 25.44 (nữ).

Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng có điểm chuẩn dao động từ 24.36 đến 25.92 điểm.