Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thông Báo Điểm Chuẩn Năm 2019

Mới đây Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào trường năm 2019. Theo đó điểm chuẩn của trường ở mức từ 16 đến 23,1 điểm

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

Stt Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ
1 7210404 Thiết kế thời trang 20.35 =NV1
2 7340101 Quản trị kinh doanh 20.50 =NV1
3 7340115 Marketing 21.65 <=NV4
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng 20.20 <=NV2
5 7340301 Kế toán 20.00 <=NV5
6 7340302 Kiểm toán 19.30 <=NV2
7 7340404 Quản trị nhân lực 20.65 <=NV3
8 7340406 Quản trị văn phòng 19.30 <=NV3
9 7480101 Khoa học máy tính 21.15 <=NV6
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 19.65 <=NV3
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm 21.05 <=NV3
12 7480104 Hệ thống thông tin 20.20 <=NV3
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 20.50 <=NV4
14 7480201 Công nghệ thông tin 22.80 <=NV2
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20.85 <=NV2
16 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.35 <=NV2
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.10 <=NV2
18 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 19.15 <=NV4
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.90 =NV1
20 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 19.75 <=NV4
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 23.10 <=NV2
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16.95 =NV1
23 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.00 <=NV3
24 7540101 Công nghệ thực phẩm 19.05 =NV1
25 7540204 Công nghệ dệt, may 20.75 =NV1
26 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 16.20 <=NV2
27 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 17.85 <=NV2
28 7220201 Ngôn ngữ Anh 21.05 <=NV2
29 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.50 =NV1
30 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.23 =NV1
31 7310104 Kinh tế đầu tư 18.95 <=NV4
32 7810101 Du lịch 22.25 <=NV2
33 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.20 <=NV3
34 7810201 Quản trị khách sạn 20.85 <=NV2

Lưu ý:

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm chuẩn; Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn và có thứ tự nguyện vọng thỏa mãn tiêu chí phụ.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4  + Điểm ưu tiên

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 *  Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3/4 + Điểm ưu tiên