Công Bố Điểm Sàn Xét Tuyển Vào Các Trường Đào Tạo Sư Phạm 2019

Theo đó điểm sàn xét tuyển vào Đại học Sư phạm là 18 điểm; đối với trình độ Cao đẳng Sư phạm là 16 điểm và Trung cấp Sư phạm là 14 điểm.

Ngày 20/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm hệ chính quy năm 2019.

Theo thông tin Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, hội đồng đã xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ Đại học Sư phạm là 18 điểm; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ Cao đẳng Sư phạm là 16 điểm và Trung cấp Sư phạm là 14 điểm. Mức điểm này áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi Trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh ở khu vực 3, đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi, bài thi.

Cơ sở xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm: kết quả thi của thí sinh và yêu cầu về chất lượng đối với nguồn tuyển; chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm hệ chính quy năm 2019; chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm sẽ căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để xác định ngưỡng điểm phù hợp với nhu cầu xét tuyển của trường mình, thông báo trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của trường trước ngày 22/7 để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển