Chưa có bằng tốt nghiệp đại học vẫn có thể học lên Thạc sĩ

Để rút ngắn thời gian học đại học và thạc sĩ, một số trường ĐH cho phép sinh viên năm cuối được học lên thạc sĩ mà không cần phải đợi đến lúc lấy bằng tốt nghiệp

Sinh viên không cần phải có bằng tốt nghiệp Đại học mới được học lên thạc sĩ

Một trong những nguyên nhân khó tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ có thể nằm ở lý do người học e ngại thời gian học kéo dài, ảnh hưởng quá trình họ xin viêc.

Một số trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã có giải pháp xử lý cho vấn đề trên. Theo Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật thông tin được biết, những trường này sẽ cho phép sinh viên năm cuối được học thẳng lên chương trình thạc sĩ mà không cần đợi có bằng tốt nghiệp đại học.

Điều này mở ra một hướng mới trong tuyển sinh cao học cho sinh viên và các trường, vì hiện nay chỉ cho phép học thạc sĩ khi đã có bằng đại học.

Đại học Quốc gia TP.HCM vừa ban hành quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên thạc sĩ. Người dự tuyển là sinh viên năm 3 và năm 4, có điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên (7 điểm) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đào tạo liên thông. Các đơn vị cơ sở sẽ xây dựng quy định chi tiết về thời gian, điều kiện và tiêu chí xét tuyển người học vào chương trình này.

Hình thức tuyển sinh là xét tuyển, không vượt quá 50% chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng.

Mục tiêu là rút ngắn thời gian học đại học và thạc sĩ của người học. Sinh viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận cả bằng đại học và thạc sĩ trong khoảng từ 4 năm rưỡi đến 5 năm rưỡi.