Cấu Trúc Đề Thi THPT Quốc Gia 2019 Tất Cả Các Môn Thi

Để các bạn thí sinh dễ dàng hơn trong việc ôn luyện, chúng tôi đã tổng hợp lại cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi tham khảo cho kỳ thi thpt quốc gia sắp tới.

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi tham khảo
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 của các môn thi tham khảo

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn thi

1. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TOÁN

Chuyên đề Mức độ nhận biết
NB TH VD VDC
Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số 4 2 2 6
Mũ – Logarit 2 3 1 1
Nguyên hàm – Tích phân 1 2 2 0
Số phức 1 2 2 0
Lượng giác 0 0 0 0
Dãy số – Cấp số 1 0 0 0
Giới hạn 0 0 0 0
Phép biến hình 0 0 0 0
Quan hệ song song 0 0 0 0
Quan hệ vuông góc 0 0 2 0
Khối đa diện, thể tích khối đa diện 1 0 1 1
Khối xoay tròn, thể tích khối xoay tròn 1 1 1 0
Hình học giải tích Oxyz 2 3 1 2
Hình học giải tích Oxy 0 0 0 0
Tổ hợp – Xác suất 1 0 1 0
Tổng 14 13 13 10

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (45/50 câu) và 10% kiến thức chương trình lớp 11 (5/50 câu) và không có kiến thức chương trình lớp 10.

2. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN VĂN

So với đề thi THPT Quốc gia năm 2018 thì đề thi tham khảo môn Ngữ văn không có sự thay đổi nào về câu trúc đề thi cũng như thời gian làm bài và hình thức thi. Cấu trúc này vẫn được duy trì giống với kỳ thi THPT Quốc gia từ năm 2017 cho đến nay. Cụ thể cấu trúc đề thi môn Văn năm 2019 với thời gian làm bài là 120 phút như sau:

  • Phần đọc hiểu (3 điểm): Phần này sẽ bao gồm 1 đoạn văn cùng với 4 câu hỏi nhỏ liên quan đến đoạn văn này. Các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cấp độ nhận biết cho đến vận dụng.
  • Phần làm văn (7 điểm): Phần này sẽ bao gồm
  • Viết một đoạn văn nghị luận xã hội (2 điểm)
  • Viết bài văn nghị luận văn học (5 điểm)

So với đề thi năm 2018 thì đề thi THPT Quốc gia năm 2019 vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi và chỉ thay đổi trong nội dung của từng câu hỏi. Các câu hỏi sẽ dựa trên tổng quan về phạm vị kiến thức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chính thức.

Theo như đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không có nội dung kiến thức của chương trình lớp 11 và lớp 10 nhưng các bạn vẫn nên lưu ý ôn tập những phần kiến thức quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

3. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LÝ

Chuyên đề Tổng thể Mức độ nhận thức
M1 M2 M3 M4
Dao động cơ 7 LT 3 2 0 1 0
BT 4 1 1 1 1
Sóng cơ 5 LT 2 2 0 0 0
BT 3 0 1 1 1
Dòng điện xoay chiều 7 LT 1 1 0 0 0
BT 6 1 2 2 1
Dao động điện từ 3 LT 1 1 0 0 0
BT 2 0 1 1 0
Sóng ánh sáng 5 LT 3 3 0 0 0
BT 2 0 1 0 1
Lượng tử ánh sáng 4 LT 1 1 0 0 0
BT 3 0 3 0 0
Hạt nhân nguyên tử 5 LT 2 2 0 0 0
BT 3 0 2 1 0
Điện tích – Điện trường 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Dòng điện không đổi 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Cảm ứng điện từ 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Mắt và các dụng cụ quang 1 LT 0 0 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Tổng 40 LT 13 14 15 7 4
BT 27

Ma trận đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức chương trình lớp 10.

  • Mức độ nhận biết chiếm khoảng 35%, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12
  • Mức độ thông hiểu chiếm khoảng 37.5%, toàn bộ các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 đều thuộc mức độ thông hiểu, không có vận dụng hay vận dụng cao.
  • Mức độ vận dụng và vận dụng cao chủ yếu thuộc 5 chương đầu của chương trình lớp 12, trong đó vận dụng cao chiếm khoảng 10%

4. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN HÓA HỌC

Chuyên đề Tổng thể Mức độ nhận thức
M1 M2 M3 M4
Sự điện li 1 LT 1 1 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Phi kim – Phân bón hóa học 1 LT 1 1 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Đại cương hóa hữu cơ. Hidrocacbon 2 LT 1 1 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Ancol – Phenol – Andehit – Axit Cacboxylic 0 LT 0 0 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Este – Lipit 7 LT 4 1 1 2 0
BT 3 0 0 1 2
Cacbohidrat 3 LT 2 2 0 0 0
BT 1 0 1 0 0
Amin – Amino Axit – Peptit – Protein 5 LT 3 1 1 1 0
BT 2 0 1 0 1
Polime 2 LT 2 1 0 1 0
BT 0 0 0 0 0
Đại cương Kim loại 5 LT 3 2 0 1 0
BT 2 0 1 0 1
Kim loại IA, IIA, A1, Fe, Cr 12 LT 7 4 1 2 0
BT 5 0 1 0 4
Nhận biết hóa học. Hóa học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường 2 LT 2 2 0 0 0
BT 0 0 0 0 0
Tổng 40 LT 26 16 8 8 8
BT 14

5. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN SINH HỌC

Lớp – Phần – Chương – Nội dung Mức độ khó câu hỏi
NB (Dễ) TH (Trung bình) VD (Khó) VDC (Khó)
L12 – P5 – C1: Cơ chế di truyền và biến dị 3 2 2 2
L12 – P5 – C2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền 5 1 2 4
L12 – P5 – C3: Di truyền học quần thể 1 0 0 1
L12 – P5 – C4: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống 1 0 0 0
L12 – P5 – C5: Di truyền học người 0 0 0 1
L12 – P6: Tiến hóa 2 1 1 0
L12 – P57: Sinh thái học 2 2 3 0
L11 – P4 – C1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng 2 2 0 0
Tổng 16 8 8 8

6. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TIẾNG ANH

Dạng bài Kiến thức Số câu Số điểm
Multiple choice question (Câu hỏi nhiều lựa chọn) Pronunciation (Phát âm) 2 0.4
Stress (Trọng âm) 2 0.4
Sentence completion (Hoàn thành câu): Ngữ pháp + Từ vựng 14 2.8
Closest meaning (Đồng nghĩa) 2 0.4
Opposite meaning (Trái nghĩa) 2 0.4
Communication (Câu giao tiếp) 2 0.4
Error finding (Tìm lỗi sai) 3 0.6
Sentence transformation (Biến đổi câu):

Chọn câu đồng nghĩa: 3 câu

Kết hợp câu: 2 câu

5 1
Text completion (Hoàn thành đoạn văn) 1 passage (1 đoạn văn) 5 1
Reading comprehension (Đọc hiểu) 2 passage (2 đoạn văn)

1 bài đọc: 5 câu

1 bài đọc: 8 câu

13 2.6
Tổng 50 10

7. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN ĐỊA LÝ

Theo đề thi tham khảo môn Địa lý mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thì đề thi bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài là 50 phút. Nội dung trong đề thi sẽ bao gồm cả kiến thức lớp 11 và kiến thức lớp 12. Tỷ lệ câu hỏi phần kiến thức lớp 12 chiếm tới 90% (23 câu lý thuyết + 13 câu thực hành), kiến thức lớp 11 chiếm 10% (2 câu lý thuyết + 2 câu thực hành). Cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

Cấu trúc đề thi môn địa năm 2019
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Địa lý

8.CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LỊCH SỬ

Theo đánh giá của các giáo viên thì đề thi thử môn Lịch sử năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đánh đố thí sinh và có xu hướng an toàn. Tỷ lệ câu hỏi nằm trong phần kiến thức lớp 11 chiếm 12.5%, 87.5% câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và không có nội dung kiến thức chương trình lớp 10.

Các câu hỏi thuộc chương trình kiến thức lớp 11 chủ yếu ở mức độ Nhận biết; Thông hiểu và Vận dụng và không có câu hỏi Vận dụng caoNội dung chủ yếu của các câu hỏi xuất hiện ở chuyên đề Việt Nam (1858 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

Các câu hỏi trong đề thi vẫn được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó nhưng các câu hỏi khó cũng chỉ ở mức tương đối. Từ câu 35 đến câu 40 là những câu hỏi cực khó để phân loại thí sinh.

Đề thi thử năm 2019 có xu hướng an toàn hơn so với đề thi THPT Quốc gia năm 2018, tỷ lệ các câu hỏi khó đã giảm hẳn 15% (6 câu). Trong đề thi tham khảo cũng không xuất hiện những câu hỏi lạ và những câu hỏi liên hệ đến thực tiễn. Điểm giống nhau giữa 2 đề thi chính là không có kiến thức chương trình lớp 10 và loại bỏ hẳn dạng bài yêu cầu ghi nhớ máy móc mốc thời gian, sự kiện lịch sử.

9. CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Theo đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Giáo dục công dân thì nội dung thi chủ yếu sẽ nằm trong phần kiến thức lớp 11 và lớp 12 theo tỉ lệ là 90% kiến thức lớp 12 (36 câu) và 10% kiến thức lớp 11 (4 câu).

Cấu trúc đề thi môn giáo dục công dân
Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân

So với đề thi THPT Quốc gia năm 2018 thì đề thi thử năm 2019 có mức độ dễ hơn, những câu hỏi khó tập trung vào chuyên đề: Công dân với các quyền tự do cơ bản và công dân với các quyền dân chủ, Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Thực hiện pháp luật. Tuy nhiên, đề thi vẫn đảm bảo 70% câu hỏi dễ và trung bình để thí sinh xét tốt nghiệp.

Trên đây là cấu trúc đề thi của các môn Toán, Ngữ Văn – Tiếng Anh – Bài thi Khoa học tự nhiên, Bài thi Khoa học Xã hội năm 2019 để học sinh tham khảo cho kỳ thi thpt quốc gia sắp tới.

Ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về kỳ thi thpt quốc gia cũng như thông tin về tuyển sinh năm nay để thí sinh được nắm rõ.