Cảnh báo 2252 sinh viên tự ý bỏ học của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Học kỳ I năm học 2019-2020 có 2.252 sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tự ý bỏ học không lý do khiến trường phải lên tiếng cảnh báo.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Những sinh viên tự ý bỏ học đã bị Trường ĐH Công nghiệp TP HCM công khai đầy đủ tên, tuổi, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh trên website của nhà trường trong quyết định cảnh báo.

Theo tin tức Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, trong số 2.252 sinh viên tự ý bỏ học kỳ I có 393 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2017-2021; 282 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2016 -2020; 162 sinh viên hệ CĐ hệ chính quy khóa 2017-2020; 897 sinh viên hệ CĐ hệ chính quy khóa học 2018-2021; 507 sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2018-2022 và 11 sinh viên hệ ĐH liên thông vừa học vừa làm khóa 2018-2020 trong danh sách sinh viên bị cảnh báo.

Cũng theo cập nhập Trường Cao đẳng Dược Thành Phố Hồ Chí Minh theo quy chế đào tạo học chế tín chỉ của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu tự ý bỏ học hai học kỳ liên tiếp.