bằng đại học y dược đỏ nước ngoài cấp phải học bổ sung kiến thức mới được hành nghề tại việt nam

Bằng Đại Học Y Dược Do Nước Ngoài Cấp Phải Học Bổ Sung Kiến Thức Mới Được Hành Nghề Tại Việt Nam

Mới đây Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định về đào tạo bổ sung áp dụng với đối tượng đã có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, theo đó đối tượng này phải học bổ sung kiến thức mới được hành nghề tại Việt Nam

Công dân Việt Nam có bằng Đại học Y Dược do nước ngoài cấp phải học bổ sung kiến thức mới được hành nghề tại Việt Nam

Công dân Việt Nam có bằng Đại học Y Dược do nước ngoài cấp phải học bổ sung kiến thức mới được hành nghề tại Việt Nam

Theo thông tin mà Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 42 /2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung áp dụng với những đối tượng đã có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, có nhu cầu đào tạo bổ sung để thực hành tại bệnh viện và đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.

Thông tư quy định đối tượng đào tạo bổ sung là công dân Việt Nam có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) công nhận, tương đương trình độ Đại học Y Dược có nhu cầu đào tạo bổ sung để thực hành tại bệnh viện và đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Ngoài ra văn bản cũng nêu rõ, cơ sở đào tạo bổ sung phải là cơ sở giáo dục đang đào tạo trình độ đại học ngành tương ứng với ngành đào tạo bổ sung và đáp ứng các yêu cầu: Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT; có đủ các điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và có ít nhất một khóa tốt nghiệp đúng ngành đào tạo bổ sung.

Cũng theo những thông tin mà Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được chỉ rõ, đối trượng có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp, tùy theo loại văn bằng mà được đăng ký học bổ sung 1 trong 3 ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Y học cổ truyền.

Thời gian đào tạo phụ thuộc vào khối lượng kiến thức tối thiểu và nội dung đào tạo. Cụ thể:

  • Ngành Y khoa là 48 tín chỉ tương ứng với 18 tháng học tập trung
  • Ngành Răng Hàm Mặt là 40 tín chỉ tương ứng với 12 tháng học tập trung
  • Ngành Y học cổ truyền là 40 tín chỉ tương ứng với 12 tháng học tập trung

Người có nhu cầu đào tạo bổ sung phải thực hiện 2 bài kiểm tra đầu vào về kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành/chuyên ngành; mỗi bài phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10, mới được xét tuyển dưới hình thức trắc nghiệm 90 phút hoặc tự luận 120 phút.

Chỉ tiêu đào tạo bổ sung tại mỗi cơ sở hàng năm không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học của ngành tương ứng trong năm học. Kinh phí đào tạo bổ sung do đối tượng đào tạo bổ sung tự chi trả.

Thông tư quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân Y khoa do nước ngoài cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.