Bài Thuốc Y Học Cổ Truyền Trọng Trấn An Thần

Trong Y học cổ truyền các bài thuốc trọng trấn an thần dùng để điều trị các trường hợp mà trạng thái hưng phấn của thần kinh quá mức, biểu hiện trên lâm sàng những triệu chứng kích động, vật vã…

Bài thuốc trọng trấn an thần

Các biểu trên y học cổ truyền gọi là chứng kinh cuồng, điên giản.

Y học cổ truyền hướng dẫn bài thuốc trọng trấn an thần

Bài thuốc: Chu sa an than hoàn (Thẩm thị tuân sinh thủ phương)

Cấu trúc bài thuốc: Hoàng liên 6g, Chu sa 4g, Sinh địa 2g, Xuyên quy 2g, Chích cam thảo 2g.

Cách dùng: Dùng bột Chu sa làm áo viên hoàn. Mồi ngày uống từ 4 – 12g. Uỗng trưốc khi ngủ. Hoặc có thể phân ra từ 1- 3 lần uống, uống vói nưốc ấm.

Tác dụng: Theo Bác sĩ Y học cổ truyền bài thuốc có công dụng trấn tâm an thần, thanh hoả dưõng tâm.

Chỉ định: Tâm phiền, chính xung. Phiền táo không ngủ được, lưỡi đỏ, mạch tế sác.

Bài thuốc: Hoàng liên A giao thang (Thương hàn luận)

Cấu trúc bài thuốc: Hoàng liên 16g, A giao Hoàng cầm 8g, Kê tử hoàng Bạch thược 8g.

Cách dùng: sắc làm 2 lần, A giao thái mỏng hoà tan vào nước cuối khi sôi vừa bắc ra. Nưốc đầu sắc thuốc cho được rồi đập 2 lòng đỏ trúng hoà tan, sắc lại lần 2. Uống ấm. mỗi thang chia 2 lần uống trong ngày.

Tác dung: Tư âm giáng hoả.

Chỉ định: Am hư ho ả vượng. Trong tâm phiền táo mất ngủ. Chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi khô, mạch tế sác.

Tuyển sinh lớp Đông Y
Tuyển sinh lớp Đông Y

Nguồn bài viết: duocsaigon.com.vn