Bài Thuốc Y Học Cổ Truyền Hòa Giải Can – Tỳ

Trong Y học cổ truyền phép hoà giải can – tỳ, chỉ định dùng đốỉ với các trường hợp can khí uất kết, ảnh hương đến tỳ vị mà đưa đến chứng can – tỳ hay can vị mất điều hoà…

Bài thuốc Y học cổ truyền hòa giải Can – Tỳ

Trong các bài này thương sử dụng các vị thuốc như: Sài hồ, Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo… làm chủ dược.

Y học cổ truyền Sài Gòn hướng dẫn bài thuốc Y học cổ truyền hòa giải Can – Tỳ

Bài thuốc: Tứ nghịch tán (Thương hàn luận)

Cấu trúc bài thuốc: Sài hồ 4-12g, Bạch thược 12g, Chỉ thực 6-12g, Cam thảo 4-6g.

Cách dùng: Nguyên bài này dùng dưới dạng tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần lOg. Nay thường dùng dưới dạng thang sắc, mỗi ngày uống 1 thang chia 2 lần.

Tác dụng: Sơ can, lý tỳ, thâu tà, giải uất.

Chi định: Can khí uất kết, dẫn đến ngực sườn và bụng đau hoặc có kèm theo ỉa chảy và dương uất quyết nghịch chứng: Tay chân không ấm, hoặc người hơi sốt, hoặc ho, hoặc tim đập mạnh, tiểu tiện bất lợi.

Bài thuốc: Sài hổ sơn can thang (Cảnh Nhac toàn thư)

Cấu trúc bài thuốc: Bài Tứ nghịch tán gia thêm Xuyên khung 8g, Hương phụ 8g,Trần bì 8g và thay Chỉ thực bằng Chỉ xác.

Cách dùng: Làm thang sắc uông, ngày 1 thang, chia 2 lần.

Tác dung: Theo Bác sĩ Y học cổ truyền Sài Gòn bài thuốc có công dụng sơ can, lý khí, hoà huyết, chỉ thông.

Chỉ định: Can khí uất kết, kiêm có huyết hành bất thông.

Bài thuốc: Tiêu dao tán (Hoà tễ cục phương)

Cấu trúc bài thuốc: Sài hồ 8-12g, Bạch thược 12g, Sinh khương 4g, Cam thảo 4-6g, Bạch truật 12g, Bạc hà 4g, Phục linh 12g, Đương qui 12g.

Cách dùng: Trước kia thương dùng dưối dạng tán bột, mỗi ngày uống 2 lần mỗi lần 10g. Ngày nay thương dùng dưới dạng thang sắc, mỗi ngày uống 1 thang, chia 2 lần.

Tác dụng: Sơ can giải uất, kiện tỳ dưỡng huyết.

Chỉ định: Đau tức ỏ 2 bên mạng sườn do can uất huyết hư dẫn đến, trên lâm sàng biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, miệng khô, ăn kém, hay phụ nữ rôì loạn kinh nguyệt. Chất lữơi đỏ nhợt, mạch huyền mà hư. 

Bài thuốc: Thống tả yếu phương (Cảnh Nhạc toàn thư)

Cấu trúc bài thuốc: Bạch truật (sao vàng hạ thổ) 120g, Phòng phong 80g.

Cách dùng: Có thể dùng dưới dạng tán bột, hay làm viên hoàn tễ, mỗi lần uôrig lOg, mỗi ngày uốhg 2 lần. Nay thường dùng dưới dạng thang sắc, liều lượng từng vị thuốc điều chỉnh cho phù hợp với ngừơi bệnh. Mỗi ngày uống 1 thang, sắc uống chia 2 lần.

Tác dụng. Tiết can, kiện tỳ.

Chỉ định. Đau bụng, sôi bụng, đại tiện nhão nát. Rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền mà hoãn, do can vượng, tỳ hư.