45 trường Đại học sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng trong năm tới

Trong số 45 trường ĐH trên cả nước thì hiện có 4/45 đại học thông báo dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2020 đúng theo đề xuất của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Vừa qua, một số trường đại học bắt đầu chủ động thông báo sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2020-2021 để tập trung đào tạo cho bậc đại học như: ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm, ĐH Nha Trang, ĐH Tôn Đức Thắng…

Tháng 7/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từng có văn bản đề nghị dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng, trung cấp kể từ ngày 1/7 năm học 2019- 2020 với 45 cơ sở giáo dục đại học được Tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên thời điểm đó các trường không thể dừng các phương án tuyển sinh lại được. Vì vậy Tổng cục rút lại đề nghị và cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh năm 2019, việc thực hiện sẽ vào năm tiếp theo.

Đề nghị của Tổng cục dạy nghề về việc dừng tuyển sinh hệ cao đẳng hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT từ năm 2020. Đó là các cơ sở đại học sẽ không còn tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng, tập trung đào tạo đại học và sau đại học. Việc đào tạo nghề sẽ do các trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp đảm nhận.

Đến nay mới chỉ có 4/45 đại học chủ động đưa ra thông báo dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2020-2021 tới đây. Danh sách 45 trường từng được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2019 mà Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn cập nhật được gồm: