15 Điểm Là Có Thể Xét Tuyển Vào Đại Học Ngoại Ngữ ĐHQG Năm 2019

15 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi là thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành của trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội năm 2019.

Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

15 điểm là có thể xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ ĐHQG năm 2019

Cụ thể, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học Ngôn ngữ bậc Đại học hệ chính quy đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi. Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Các ngành học Sư phạm bậc Đại học hệ chính quy có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với học sinh ở khu vực 3 là 17 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi. Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mùa tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Cùng với việc tuyển sinh trong toàn quốc, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển cho 17 ngành Đại học chính quy năm 2019.

Các em học sinh có thể cập nhật các thộng tin tuyển sinh các ngành của trường tại địa chỉ webiste của Đại học Quốc gia hoặc trường Đại học Ngoại ngữ.